צמח מים בעל קנה שורש זוחל. קנה השורש עבה צמוד לקרקעית. העלים הטבולים במים מסולסלים ובעלי צבע בהיר. העלים הצפים על פני המים והמזדקרים נישאים על פטוטרות גליליות ארוכות מאוד. הן עשויות רקמה המכילה חללים רבים המוליכים אוויר עשיר בחמצן אל קנה השורש והשורשים. אורכן עשוי להגיע ל-2 מ'. טרפי העלים שעל פני המים חלקם צפים וחלקם נישאים מספר ס"מ מעל לפני המים. הם שטוחים בצבע ירוק כהה בצורת עיגול שעד מרכזו, מקום חיבור הפטוטרת, פתח מארך. שפת העלים תמימה והעורקים בולטים בצידם התחתון.
הפרחים נישאים מספר ס"מ מעל פני המים על עוקצים ארוכים. חמשת עלי הגביע הצהובים משווים לפרח צורת כדור. עלי הכותרת רבים קצרים מעלי הגביע. האבקנים רבים. במרכז הפרח השחלה הכדורית ובראשה הצלקת. עלי הכותרת מצויידים בגבם בבלוטות צוף המופרש ונאגר בבסיס השחלה. התבגרות הצלקות והאבקנים מתרחשת באותו זמן בערך, כך שיש אפשרות להאבקה עצמית. לפני ההפרייה הפרח זקוף ואבריו הפנימיים מופנים כלפי מעלה. לאחר ההפרייה האבקנים מתכופפים כלפי חוץ, עוקץ הפרח נוטה, כך שהשחלה שוקעת בחלקה במים, וכאן היא מבשילה לפרי.
הפרי דמוי בקבוק מכיל זרעים רבים. לאחר הבשלתו ניתק הפרי מהעוקץ וצף על פני המים. הפרי הבשל קולט מים רבים, תופח ומתבקע, וזרעיו המרובים מתפזרים לכל עבר בעזרת זרמי המים ועל-ידי הידבקות לעורם של בעלי-חיים השוכנים בסביבה.

צמח זה קשור למים עומדים או זורמים באיטות . הרס בתי הגידול המימיים הביא אותו לסף הכחדה. נוספה לכך גם פגיעתן של הנוטריות אשר התפשטו בארץ בעשרות השנים האחרונות ומכרסמות את צמחי המים מסכלות כל נסיון להשבתו אל בתי הגידול מהם נכחד. אוכלוסייה יפה ניתן לראות במקורות הירקון.
תפוצתו אירו-סיבירית, ים-תיכונית ואירנו-טורנית.

כתבו מייק לבנה וליאורה קרת


לא עודכן