שיח זקוף ממשפחת הזיתיים, גובהו עד 2 מ'. גדל בר בעיקר בשומרון, בגלבוע, בצפון-מזרח הגליל ובחרמון. ענפיו הצעירים ירוקים וגמישים, והענפים בבסיסו מעוצים וכהים. עליו נגדיים, מורכבים לרוב מ- 3-2 עלעלים. הפריחה בחודשים מארס-מאי. הפרחים נישאים בקבוצות קטנות, בנות 4-2 פרחים, בקצות הענפים. הפרי הוא ענבה שחורה.

מינים אחרים בסוג, הגדלים כצמחי תרבות בגינות ובגני הארץ, היוו בעבר מקור חשוב להפקת השמן האתרי בעל ריח היסמין, שהפיקו מהפרחים והשתמשו בו בתעשיית התמרוקים היקרים. הצמח משמש ברפואה העממית כתרופה לפתיחת דרכי הנשימה, להקלת קצרת (אסטמה) ולהורדת חום.

כתב אלירן בן-דוד

יסמין שיחני גדל ופורח ביער ראש העין,  ליד בריכת צ'רטה, ביער חורשים, בחוות ישוב הדעת וליד מלכישוע בגלבוע.לא עודכן