צמח חד-שנתי של שדות בור וצומח עשבוני, קרקע כבדה ולחה. העלה תלתני, בבסיס העלה יש שני עלי לואי גדולים דומים לעלעלים, והם מעורים בפטוטרת העלה. העלעלים רחבים, העלעל האמצעי נישא על פטוטרית (עוקץ נוסף קצרצר). העלעלים משוננים, השיניים הן קצות עורקי העלה.
פורח ממרס עד מאי. הכותרת ארוכה מהגביע וצבעה קרם-לבנבן. צינור הגביע קירח, אורכו כאורך שיני הגביע. כל 10 זירי האבקנים מאוחים לצינור המקיף את עמוד העלי. הפרחים ערוכים בשיבולים צפופות בראשי גבעולים. לכל פרח חפה בן עלעל אחד וזוג עלי-לואי קרומיים ורודים או לבנים. הפרי הבשל זקוף, קצר מהגביע, ובו 4 זרעים או פחות.
נפוץ ברוב חלקי צפון הארץ ומרכזה. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות הים התיכון.
השם העברי גזור מן השם הערבי. הסוג כולל 70 מינים בעולם, 16 מינים בארץ.

כתב מייק לבנה

לא עודכן