חבלבל רפואי הוא מטפס רב-שנתי נכרך בגבעוליו. הצמח קירח. עליו נישאים על פטוטרת ברורה, הם מפורצים בבסיסם, דמויי משולש או רומח, שוליהם משוננים לעיתים בשיניים רחבות ורדודות ובלתי סדירות. משורשיו הפיקו מיץ ששימש בעבר ברפואה.
חבלבל רפואי פורח מאפריל עד יוני. פרחיו גדולים, קוטרם עד 4 ס"מ, והם נישאים על עוקצים ארוכים. צבע הכותרת קרם או לבן, לועה צהוב, עם פסי-אורך סגולים חיוורים לאורך הקפלים מבחוץ. החפיות מרוחקות מבסיס הגביע.
חבלבל רפואי גדל בשולי חורש ובשדות נטושים, משגשג במיוחד בקרקעות רנדזינה. נפוץ בארץ בצפון חבל ההרים הימתיכוניים. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות מזרח הים התיכון.

בסוג חבלבל 250 מינים, 20 מינים בארץ. רובם עשבוניים שגבעוליהם נכרכים (כמו חבל, מכאן השם), וכך מטפסים על צמחים שכנים. העלים מסורגים, חסרי עלי לואי, לרוב פשוטים ותמימי-שוליים. לעיתים קרובות בסיס העלה מפורץ. הפרח דו-מיני, נכון, גדול (אך לא גדול מאוד, אז זו לפופית), במינים רבים נמשכת עונת הפריחה במשך כל השנה כמעט. לגביע 5 עלים לא מאוחים, והוא גדל אחרי ההפריה ועוטף את הפרי ("גביע פורה"). הכותרת קישוטית ועדינה, 5 עליה מאוחים עד תום. הכותרת משפכית, מקופלת לאורכה ושזורה כבורג בניצן, הקפלים ניכרים גם כשהפרח פרוש. לאורך הקפלים מבחוץ צומחות שערות, לאורך הקפלים מבפנים כהה מעט גון הכותרת מהרקע. לפרח 5 אבקנים, שחלה עילית, עמוד עלי אחד עם 2 צלקות. הוא מפריש צוף מתוך בלוטה טבעתית המקיפה את השחלה. הצוף מצטבר בתחתית צינור הכותרת. הפרח מואבק על-ידי דבורים קטנות. הפרח נפתח ביום, נסגר בלילה ובסגריר. הפרי הלקט כדורי עם חוד בראשו.
במשפחה 55 סוגים, 1,650 מינים, ביניהם הבטטה (לפופית הבטטה), וכן צמחי נוי רבים, והטפיל כשות.

כתב מייק לבנה

עודכן