מהיפים בפרחי משפחת הפרפרניים, עם פרח דו-גוני ופרי קרומי משולחף. אבל אינו בולט בנוף, כי הוא צמח חד-שנתי נמוך וצנוע למראה מרחוק. רק במבט מקרוב נחשף חינו.
ניכר מיד גם בעליו: העלה מנוצה באורח בלתי סדיר, לרוב הולכים עלעליו וגדלים מאוד מהבסיס כלפי הקצה, והעלעל הקיצוני גדול יותר מכל היתר יחד. העלה שעיר, שערותיו הדוקות לשטח פני העלה.
פורח בפברואר–אפריל. הפרח פרפרני עם ניגוד מרנין: המפרש לבן, והסירה צהובה עם עורקים סגולים. אורכו 2 ס"מ. הכותרת שאירה, לא נושרת גם אחרי שהיא נובלת.
הגביע מתנפח לשלפוחית שדפנותיה קרומיות, ובה כלוא התרמיל. התרמיל בלתי נפתח, ובו 2 זרעים.
גדל בבתות עשבוניות באזור הימתיכוני, בכל אזורי צפון הארץ ומרכזה.
המין יחיד בסוגו.

כתב מייק לבנה

עודכן