רכפה מגובששת היא בן-שיח מדברי המסתעף מבסיסו לגבעולים רבים, אלכסוניים או מקושתים (תחילה הם צומחים אופקית, אחר-כך נוטים מעלה). הענפים אינם מסתעפים עוד. גובה הצמח 25–40 ס"מ. העלים גזורים לאונות סרגליות. העלים והגבעולים מכוסים גבשושיות.
רכפה מגובששת פורחת בעיקר במרס–אפריל, מעט גם מינואר עד יוני ואף בספטמבר, כאשר חלקיו הירוקים של הצמח יבשים. התפרחת שיבולת ארוכה, פרחיה נפתחים בהדרגה מלמטה למעלה. אורך הפרח 3–4 מ"מ. 6 עלי הכותרת מפורדים, שסועים לאונות, והאונות שסועות שנית לאונות-משנה. עלה הכותרת העליון גדול מהיתר. האבקנים רבים. הגביע נושר אחרי הפריחה, אך זירי האבקנים נותרים מתחת לפרי. הפרי הוא הלקט ביצי.
רכפה מגובששת גדלה במדבר ובספר-המדבר, בסלעי גיר, במחשופי קירטון רך ובקרקעות מלוחות. היא נפוצה בנגב ובמדבר יהודה.
בסוג רכפה 60 מינים, 12 בארץ, רובם חד-שנתיים, חציים מדבריים וחציים ימתיכוניים. בתרבות מגדלים את רכפת הצבעים להפקת צבע צהוב, ורכפה ריחנית להפקת שמן אתרי לתעשיית תמרוקים.

כתב מייק לבנה

לא עודכן