קחוונית מצויה היא צמח חד-שנתי מסועף, זקוף, גובהו 40 ס"מ, דומה לקחוון. גדל ברצועת החוף. העלים גזורים לאונות דקיקות או מחולקים-מנוצים לאונות משוננות. ריחו כריח קחוון.
קחוונית מצויה פורחת במרס–מאי. קרקפות-הפרחים נראות כמו של קחוון: בהיקף הקרקפת פרחים לשוניים לבנים ארוכים, נקביים אך בלתי פוריים. במרכז הקרקפת פרחים צינוריים קצרים צהובים, הפורחים בהדרגה דור אחר דור מבחוץ פנימה. קוטר הקרקפת 2–3 ס"מ. ייחודה של הקחוונית לעומת הקחוון הוא בכתם צהוב בבסיס הלשון הלבנה של כל אחד מפרחי ההיקף. כלל הכתמים מצטרפים לטבעת צהובה סביב פרחי המרכז. כאילו דלף צבע צהוב מפרחי המרכז החוצה. הזרעון חסר אוזניות.
קחוונית מצויה שכיחה מאוד בקרקעות חול–חמרה באזור החוף המרכזי של ישראל. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון.

כתב מייק לבנה

לא עודכן