דמומית משוננת היא צמח חד-שנתי נמוך ומסתתר בסבך העשביה, בולט לעין רק בפריחתו הצהובה. הצמח מסתעף מבסיסו, גובהו 10 ס"מ. העלה גזור פעמיים ויותר לאונות סרגליות דקות.
דמומית משוננת פורחת מוקדם באביב, מפברואר עד אפריל. בקצה כל גבעול נישא פרח בודד. הפרח דו-מיני, נכון, עליו מפורדים. עלי הגביע חומים. הכותרת צהובה, בשונה מרוב מיני הדמומית, שכותרתם אדומה זועקת, אך גם בצבעה הצהוב אפשר לחוש את הגוון המתכתי המיוחד לדמומיות. עלי גביע 5–8, עלי כותרת 5–8, אבקנים רבים. הפרי מקובץ מאגוזיות רבות ומקומטות הערוכות בשיבולת מוארכת.
דמומית משוננת שכיחה מאוד במדבר ובשוליו, ואף בחבל הימתיכוני בבתי-גידול יבשים. תפוצתה העולמית משתרעת במדבריות צפון אפריקה ומערב אסיה.
דמומית היא סוג של צמחים עשבוניים חד-שנתיים או רב-שנתיים, שעליהם גזורים 2–3 פעמים לאונות דקות. הסוג קרוב לכלנית ולנורית, ובו 26 מינים. בארץ 5 מינים, כולם חד-שנתיים. רוב מיני הדמומית פורחים באדום (אחדים בצהוב או בכתום), אך הפרח של רוב המינים קטן, ורק הדמומית הארצישראלית מתבלטת בפרח המתחרה בגודלו ובפארו בכלנית. עלי הכותרת של דמומיות מבריקים בברק מתכתי, בעוד עלי הכותרת של הכלנית קטיפתיים. קל להבדיל ביניהם גם לפי עלי הגביע: לכלנית אין כלל גביע, לדמומית יש 5–8 עלי גביע. הפרחים נסגרים בלילה ובסגריר, מתגלים במלוא הדרם רק באור מלא.

כתב מייק לבנה

עודכן