כרבה ספרדית היא מצליב חד-שנתי זקוף שגובהו 50 ס"מ ויותר. הוא דומה לחרדל, אך ניכר בעלי הכותרת הלבנים שלו. כל חלקי הצמח בצעירותו טעימים לאכילה כשהם טריים. השם העברי נגזר כך שידמה בצלצולו לשם המדעי, ועם זאת הוא מעיד על קרבתו של הסוג לסוג אחר במשפחתו, הכרוב.
כרבה ספרדית פורחת באביב בפרחים מצליבים אופייניים. התפרחת צפופה, מתארכת ומתרווחת עם הבשלת הפירות. הפרח לבן עם לב זהב: עלי הכותרת לבנים ובסיסם זהוב, כך שלוע הכותרת נראה זהוב כצבע האבקנים. לפרי שני חלקים: הבסיסי גלילי וצר, נראה כאילו היה עוקץ-הפרי, והוא חסר זרעים או מכיל זרע אחד. מעליו יושב החלק הבולט לעין, כדורי חלק וקירח, גונו ירוק או נוטה לארגמן, משחיר בהבשילו. קוטרו 2 מ"מ, ובו זרע גלול אחד.
כרבה ספרדית שכיחה בנופים עשבוניים ברחבי החבל הימתיכוני בארץ בפרטים בודדים, לא בהמונים כמו אחיה צהובי הפרח. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות שמצפון וממזרח לים התיכון.
בסוג 20 מינים, בארץ 2.

כתב מייק לבנה

עודכן