מצליב חד-שנתי מסועף מאוד, זקוף למדי, עם פרחים סגולים עם ציור עדין של עורקים כהים. הגבעול זיפני. העלים שסועים–מנוצים פעמיים.
פורח מפברואר עד יוני. הפרי עשוי 2 חלקים: התחתון דמוי גליל, נפתח בשתי מגורות, ובו 2–8 זרעים. העליון הוא מקור בלתי-נפתח דמוי שלח (חרב) ובו 1–3 זרעים.
הצמח נפוץ כמעט בכל אזורי הארץ. הוא דומה למיני שלח אחרים וגם לבן-שלח. מבדילים ביניהם לפי פרטים בעיצוב הפרי, וזה לא קל. אך מכל המינים האלה, עם עלה מנוצה ופרח סגול, הרי השלח הספרדי הוא השכיח ביותר בחבלים הימתיכוניים של הארץ, ואם נמצא אחד כזה באזור ימתיכוני, סביר שהוא שלח ספרדי.

כתב מייק לבנה

עודכן