נץ-חלב דק-עלים הוא גיאופיט מדברי נמוך. הבצל קטן, קליפות הבצל החיצוניות אפורות, הפנימיות לבנות. העלים ערוכים כולם בשושנת בבסיס הצמח. העלה ארוך, חוטי, לאורכו חריץ, תכופות העלה מסולסל. גבעול התפרחת קצר מן העלים.
נץ-חלב דק-עלים הוא מהמקדימים בפרחי החורף, פורח מדצמבר עד פברואר. מבין העלים עולה גבעול-פריחה זקוף, גובהו 10 ס"מ. התפרחת דמויית סוכך, דלת-פרחים (5–12), קצרה וצפופה. הפרח לבן, לכל עלה-עטיף יש בצידו החיצוני פס-אורך ירוק במרכזו. 6 עלי-העטיף מפורדים ומפושקים. 6 האבקנים קבועים על מצעית הפרח ולא על עלי העטיף. הפרי קרומי, משולש.
נץ-חלב דק-עלים גדל במדבריות מתונים ובבתות-סְפָר בכל חלקי דרום הארץ, בעיקר בקרקעות לס בצפון הנגב ובשפלה. זהו צמח אנדמי, תפוצתו העולמית משתרעת רק בישראל ובסיני.
בסוג 275 מינים, כולם גיאופיטים עם בצל. הם נפוצים בכל היבשות פרט לאוסטרליה. כל העלים ערוכים בשושנת ויוצאים ישר מן הבצל, ללא גבעול. העלים מוארכים, והם מתים מדי קיץ, הבצל רב-שנתי, ומנץ בחורף עלים חדשים בכל שנה. מרכזו הראשוני היה כנראה בדרום-אפריקה, מרכז משני באיזור ים התטיס. בארץ גדלים בר 6 מינים. חלקם מינים צעירים, שההפרדה ביניהם טרם התגבשה, דבר המקשה על הגדרתם. עוד 3 מינים מקובלים בגננות.

כתב מייק לבנה

עודכן