אבקןהאבקןאבקניםהאבקניםזירמאבקאבקההאבקהאבקת אוגןהאוגןבשרניבשרנייםבשרניתהבשרניהבשרנייםהבשרניתאנדמיאנדמיתאנדמיםאנדמייםהאבקה הדדיתהאבקה עצמיתהאבקהההאבקההאבקת-רוחהאבקה ע"י חרקיםהאבקת-חרקיםלשונילשונייםפרח לשוניפרחים לשונייםמגורההמגורהמגורותהמגורותמלעןהמלעןמלעניםהמלעניםמלענימטפסמטפסיםצמח מטפסצמחים מטפסיםחד ביתיחד-ביתיצמח חד ביתיהלקטהלקטיםההלקטההלקטיםהלקטיפרח נכוןפרחים נכוניםגביע נכוןכותרת נכונהסוכךהסוכךסוככיםהסוככיםסוככיסוכך פשוטענבהענבותהענבההענבותפקעתפקעותהפקעתהפקעותפרפרניהפרפרניפרח פרפרניפרחים פרפרנייםהפרפרניים פרפרניתצינוריפרח צינוריצנוריפרח צנוריצינורייםהפרחים הצינורייםצנורייםהפרחים הצנוריים ציצת שורשיםציצת השורשיםציצת-שורשיםקנה-שורשקנה-השורשקני-שורשקני-השורשקנה שורשקנוקנתקנוקנותהקנוקנתהקנוקנותרבייה וגטטיביתרבייה אל-מיניתרבייה לא מיניתשלוחהשלוחותהשלוחההשלוחותהעליעלייםהעלייםעמוד-עליעמוד-העליצלקתצלקותהצלקתהצלקותעמוד העליעמוד עלינשירנשיריםדו-שפתנידו-שפתנייםשיפתנייםשפתנייםדמויית-סוכךדמויית סוכךדמויות-סוכךדמויות סוכךכנפיתהכנפיתכנפיותהכנפיותמתחלהמתחלגביעוןהגביעוןאונההאונהאונותהאונותעלה מפורץאשכולהאשכולאשכולותהאשכולות בית-גידולבית-הגידולבתי-גידולבתי-הגידול בן-שיחבני-שיחבני-השיחבצלהבצלבצליםהבצליםבצליגביעהגביעעלי-גביעעלי-הגביעגבעולהגבעולגבעוליםהגבעוליםגבעוליגזעהגזעגזעיםגזעיגיאופיטגיאופיטיםהגיאופיטיםגלדניגלדניגלדניים.דו-ביתידו-ביתייםדו-מינידו-מינייםאנדרוגיניאנדרוגינייםאנדרוגניאנדרוגנייםדו-קרניתתפרחת דו-קרניתהסתעפות דו-קרניתזכריזכרייםפרח זכריפרח אבקניפרחים זכרייםפרחים אבקנייםחד-מיניפרח חד-מיניפרחים חד-מינייםטרףהטרףטרפיםטרפייושביושביםעלה יושבעלים יושביםירוק-עדירוקי-עדכותרתהכותרתכותרותהכותרותכנהכנותהכנההכנותלשוניתהלשוניתלשוניותהלשוניותמורכבעלה מורכבמורכביםעלים מורכביםעלה מחולקעלים מחולקים מכבדמכבדמכבדיםהמכבדיםמנבגמנבגיםהמנבגהמנבגיםמנבגיעלים מנוציםעלה מנוצהעלים מנוציםמנוצה פעמייםמנוצים פעמייםמורכב-מנוצה מסורגיםעלים מסורגיםמעוצהמעוציםמעוצההמעוציםמעטפתמעטפותחפי-המעטפתהמעטפתמפורדמפורדיםמפרדתהמפרדתמפורץעלה מפורץמפורציםעלים מפורציםמצעיתהמצעיתמשונןמשוננתמשונניםנגדייםעלים נגדייםנדןנדן-העלהנדני-העליםניצן-רבייהניצני-רבייהניצני-הרבייה נצרהנצרנקביפרח נקביהפרח הנקביהפרחים הנקבייםאשוןאשוניםהאשוןהאשוניםסוכך מורכבמורכב (סוכך)סוככוןהסוככוןסוככוניםהסוככוניםסוככוני עוקץהעוקץעוקציםהעוקציםעוקצי עקץ עקציעלי-לואיעלי לואיעלי הלואיעלעלעלעליםהעלעליםעלעליהעלעלעפץהעפץעפציםהעפציםעפציעץהעץעציםהעציםעציעשבוניהעשבוניעשבונייםהעשבונייםפטוטרתהפטוטרתפטוטרותהפטוטרותפיוניתהפיוניתפיוניותהפיוניותפליט-תרבותפליטי-תרבותפליט תרבותפרח בלתי נכוןפרח לא נכוןפרחים לא נכוניםפרחים בלתי נכוניםפרודההפרודהפרודותהפרודותעטיףהעטיףעלי-העטיףעטיף פשוטהעטיף הפשוטעטיף מורכבעטיף כפולצבר מנבגיםצברי מנבגיםצברי המנבגיםצינור הפרחצנור הפרחצינור הכותרתצנור הכותרתציפההציפהציציתהציציתקרקפתהקרקפתקרקפותהקרקפותחד-שנתיחד-שנתייםרב-שנתירב-שנתייםרותמירותמיים רתמי רתמייםרעוףהרעוףרעופיםהרעופיםשושנת-עליםשושנת-העליםשושנות-העליםשושנתשזרההשזרהשזרותהשזרותשדרהשידרהשידרתשחלהשחלותהשחלההשחלותשחלה עליתשחלה עיליתהשחלה העליתהשחלה העיליתשחלה תחתיתהשחלה התחתיתשיבוליתשיבוליותהשיבוליתהשיבוליות שבלית שבליות השיבלית השבליותשיבולתהשיבולתשיבוליםהשיבוליםשיחהשיחשיחיםהשיחיםשיחיתלתניתלתנייםהתלתניהתלתנייםעלה-תלתניעלים-תלתנייםלבובהלבובדמוי-לבלבוביםדמויי-לבפשוטעלה פשוטפשוטיםעלים פשוטים תמיםעלה תמיםתמימיםעלים תמימיםתמימהשפה תמימהעלה-שחלהעלי-שחלהתרמילהתרמילתרמיליםהתרמיליםתרמילימאוצבעמאוצבעיםשסועהשסועשסועיםקריןסוף הקריןהקריןחפיםחפיהחפיםהחפהאבקיתהאבקיתאבקיותהאבקיותאצטרובלאצטרובליםהאצטרובלהאצטרובליםאשבולהאשבולביציתביציותהביציתהביציותבלוטבלוטיםהבלוטהבלוטיםבלוטיספלולהספלולבתהבתותהבתההבתותבתות-הספרבתות הספרכותרת גלגליתגלגליתגרגריםדורדוריםדורידרבןדורבןהדרבןהדורבןהפריהההפריההפרייהההפרייהזרעוןזרעוניםהזרעוןהזרעוניםטפילטפיליםטפיליהטפילהטפיליםחורשחורשיםהחורשהחורשיםחורשייערהיעריערותהיערותאנדוספרםהאנדוספרםחד-שפתניחד שפתניחד-שפתנייםחד שפתנייםיער-פארקכוסיתהכוסיתכפתורכפתוריםכפתוריפסיגפסיגיםהפסיגהפסיגיםפסיגיצופןהצופןצופניםצופניהצופניםשערה בלוטיתשערות בלוטיותהשערות הבלוטיותכרקוציכרקוצייםהכרקוציהכרקוצייםטרגקנתיהטרגקנתיטרגקנתייםהטרגקנתייםאגוזיתאגוזיותהאגוזיתהאגוזיותלאגוזיתלאגוזיותדו-זרעוןיובנילייםיובניליםגבעול רותמיכבוןכבונהכבוניםכָּבוּן"כבונה""כבון"
רותם המדבר הוא שיח רב שנתי, הנפוץ בעיקר בדרום הארץ, אך מאכלס גם את אזור החוף. ברוב תקופת השנה הוא ערום מעלים ובולטים בו ענפים ארוכים ודקים. לשיאו, יגיע הרותם בחורף כאשר השיח מתכסה בפריחה לבנה שופעת המפיצה ריח משכר למרחק. הגובה הממוצע של שיחי רותם הוא כמטר וחצי שניים. אך צמחים בוגרים הגדלים במקומות בהם מצויים יותר מים יכולים להגיע לגובה של 4-3 מטרים.

הרותם הוא מעמיק שורש. השורשים חודרים לעומק הקרקע ומנצלים מים מהשכבות העמוקות כאשר המים בשכבות העליונות יבשו מזמן. יכולת הצמח לנצל מים אלה היא המאפשרת לו להיות ירוק במשך כל השנה.

הצמח בעל ענפים דקים וגמישים לרוב חסרי עלים. צבעם ירוק מכסיף בצעירותם, וירוק כהה בבגרותם. הם חרוצים בחריצי-אורך עדינים, ובהם מצויות פיוניות. הפיוניות שקועות בחריצים כדי למנוע מהצמח לאבד מים מגוף הצמח החוצה. טיפוס כזה של ענפים עם יכולת לשמור על משק המים נתנה לצמחים אחרים את הכינוי ענפים מטיפוס רותמי.

העלים פשוטים, צרים ומוארכים, אורכם 10 מ"מ. הם מצויים על הצמח בחורף כאשר יש גשם,  הם נושרים זמן קצר אחרי שלבלבו. פעילות ההטמעה מתבצעת ע"י הגבעולים הדקים.
רותם המדבר פורח בין ינואר לאפריל. הגביע דו שפתני, צבעו סגול כהה, ולפעמים יש גם על הכותרת כתמים בצבע דומה. בשפתו העליונה של הגביע שתי שיניים, התחתונה מוארכת מעט ולה שלוש שיניים. הכותרת פרפרנית בצבע לבן בוהק, המפרש בולט, מעורק בארגמן, אורכו 12 מ"מ ורוחבו 10 מ"מ. הפרח מדיף ריח נעים. ריחו של הפרח מושך אליו חרקים, בעיקר דבורים. כל פרח מחובר לגבעול באמצעות עוקץ קצר. הפרי תרמיל חד-זרעי קצר, ביצי, עם חוד. הוא קירח, ואינו נפתח כשהוא מבשיל. הזרע צהוב, קליפתו קשה ביותר. התרמילים נאכלים בעיקר על-ידי ארנבות. הזרעים אינם מעוכלים והם מופרשים בגללים. השפעת מיצי מערכת העיכול על הקליפה הקשה של הזרע מאפשרת להם לנבוט ביתר קלות. זרעים שנותרים בתרמילים ינבטו כאשר קליפת התרמיל תרקיב והזרע יקלוט מים.
רותם המדבר נפוץ ברוב אזורי הארץ, פרט להרי הצפון והמרכז. גדל במיוחד בחולות עצורים במדבר ובחוף; בשטחי חול נודד ומיוצב במישור החוף ובשפלה; וגם (אולי זן אחר) במדרונות טרשיים במדבר; על סלעים ובצידי דרכים בדרום הגולן, בכרמל ובמזרח השומרון. תפוצתו העולמית משתרעת במדבריות צפון אפריקה ודרום אסיה. בסוג 5 מינים. השיח מקובל גם בגינות-נוי. קשוות הפרי אכילות. משמש לבדווים במדבר כתרופה לטיפול בכאב גב, כאב-בטן, עקרות, שיתוק זמני בגפיים, כאב-פרקים, פצעים מזוהמים בעור, כאב-שיניים, נקע, שבר.
כתבו ערגה אלוני ומייק לבנה

מידע גנני
צריכת מים לאחר התבססותו לא נדרשת לו תוספת השקיה באזורים שבהם יש לפחות 250 מ"מ גשם בשנה.
אזורים:         שפלה, חוף, הר, בקעה, נגב
צורת חיים:    שיח
קצב צמיחה: מהיר
גובה (מ'):     3.00
קוטר (מ'):    2.50
אברים דקורטיביים:  פרחים, עלים
שימוש מומלץ:  פריחה, צבע, שיחייה, בודד, ייצוב חולות ומדרונות
עמידות לתנאי קרקע קשים שטחיות, חוליות יבשות, מלוחות, רגיש לחוסר ניקוז
תנאי הארה:   שמש
מידע גנני נוסף: מראה יובשני בקיץ. שפע פריחה לבנה וריחנית בחורף.
כתבו יואב גרטמן ואביגיל הלר, מתוך חוברת בהוצאת שה"מ, משרד החקלאות


עודכן