זקניים משובלים (זְקָנַיִם מְשֻׁבָּלִים) הם דגני רב-שנתי,שתפרחותיו ערוכות זוגות-זוגות, זוג אחד בראש כל גבעול. הצמח מסתעף מבסיסו בלבד, וכל אחד מהגבעולים זקוף וגבוה, מסתיים בתפרחת. העלים מרוכזים בבסיס הצמח והם רבים וצפופים, אורכם כשליש מאורך הגבעולים. הלשונית קרומית ושעירה.
זקניים משובלים פורחים מאוחר באביב, מאפריל עד יוני. בכל תפרחת זוג סימטרי של אשכולות דקיקים וארוכים, עם מלענים דקים שאורכם פי 4 מרוחב האשכול, והם יוצאים הצידה בזוית כמעט ישרה.
זקניים משובלים גדלים בבתה ובחורש, בעיקר בסדקי-סלעים ולמרגלות צוקים. הצמח נפוץ בצפון הארץ ובמרכזה בכל אזורי הארץ הימתיכוניים. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות הים התיכון, באפריקה הטרופית ובדרום-אפריקה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן