אזוביון שעיר הוא בן-שיח מדברי המסתעף מבסיסו. ענפיו זקופים, גובהו 40 ס"מ ויותר. הגבעולים מרובעים. הוא דומה לאזוביון מדברי, אך עליו שעירים, והם גזורים–מנוצים פעמיים. בצעירותם הם ריחניים.
אזוביון שעיר פורח מינואר עד אפריל. הפרח כחול, אורכו 10 מ"מ. הגביע צינורי. צינור הכותרת ארוך. הפרחים ערוכים בראשי ענפים בתפרחות קצרות, צפופות, ללא רווחים בין דורי הפרחים. לכל פרח חפה שאורכו מגיע כמעט לאורך הגביע.
אזוביון שעיר גדל בבתי-גידול חמים ולחים כגון ערוצים במדבר חם ונאות-מדבר.
תפוצתו העולמית משתרעת במדבריות ערב ומזרח-אפריקה.

בסוג אזוביון נכללים 30 מינים, בארץ 3. רבים מהם מקובלים כצמחי-בושם חשובים (ידועים בשמם הלועזי לָבֶנְדְר), ומגדלים אותם בחקלאות על שטחים נרחבים בארצות צפון הים התיכון.

כתב מייק לבנה

לא עודכן