בן-שיח קטן, מכוסה בשערות בלוטיות המפרישות חומר דביק.
העלה תלתני, העלעלים צרים וארוכים, העלעל האמצעי נישא על פטוטרית (עוקץ נוסף קצרצר). העלעלים משוננים, השיניים הן קצות עורקי העלה. בבסיס העלה יש שני עלי לואי גדולים דומים לעלעלים, והם מעורים בפטוטרת העלה. בחלקו העליון של הצמח העלה לפעמים לא תלתני, נותר ממנו רק עלעל אחד.
פורח כמעט כל השנה פרט לשיא החורף, בולט בפריחתו בנוף בעיצומו של קיץ, כשמעטים פרחים אחרים.
הפרח צהוב, נוטה מעט לכתום, מצוייר בקוי-אורך אדומים יפים הדומים ל"קוי צוף", אך אין בפרח צוף. האבקנים מחולקים לשתי קבוצות, 5 קצרים ו-5 ארוכים, זיריהם של כל 10 האבקנים מאוחים לצינור. הפרח מואבק על-ידי חרקים, בעיקר דבורים. יש גם מקרים של האבקה עצמית.
הפרח הנבול נוטה מטה, מסמיק–מתכהה, לא נושר. הפרי הוא תרמיל באורך 2 ס"מ, יותר מהרגיל בסוג.
תפוצתו ימתיכונית, עם חדירה כלשהו למדבר. נפוץ בבתה, במיוחד על קירטון. במין זה הוגדרו תת-מינים שונים בחלקי הארץ השונים.
השם העברי של הסוג גזור מן השם הערבי המקומי.
הסוג כולל 70 מינים בעולם, 16 מינים בארץ.

כתב מייק לבנה

לא עודכן