כתרון זעיר-פרח הוא פרפרני חד-שנתי מסתעף, קירח, גובהו 20 ס"מ. העלים מנוצים פעם אחת למספר בלתי-זוגי של עלעלים, בין 7 ל-13. העלעלים ביציים, רחבים בקצה יותר מאשר בבסיס, הקצה קטום. בבסיס העלה יש עלי-לואי קרומיים. גון העלה נוטה מעט לכחול.
כתרון זעיר-פרח פורח באביב, במרס–אפריל. הגביע קצר, שתי שיניו העליונות מאוחות. הכותרת צהובה (לפעמים לבנה או ורודה, וזה עדיין נחשב כאותו מין), עם עורקי-אורך אדומים עדינים. הפרחים ערוכים בתפרחת צפופה דמויית סוכך שוה-קרנות והיא נישאת בראשו של עוקץ ארוך היוצא מחיק עלה. התפרחת מפתיעה בדמיונה המרשים לכתר. האבקנים מבשילים לפני העלי, ואבקתם מצטברת בסירה. עם כל נחיתה של חרק דוחקים זירי האבקנים גושיש אבקה דרך סדק בראש הסירה. משמבשיל העלי חוזר אותו סיפור עם הצלקת: עם נחיתת חרק על הפרח נדחקת הצלקת החוצה דרך אותו סדק. הפרי דק וארוך, קירח, כפוף כקשת או כסליל, ואין הוא נפתח בקשוות, אלא מתפרק לפרקים.
כתרון זעיר-פרח גדל בנוף פתוח או בחורש דליל, נפוץ בכל אזורי הארץ הימתיכוניים, בעיקר בהרי הצפון. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שלמזרחו של הים התיכון.
בסוג 20 מינים, בארץ 4.

כתב מייק לבנה

לא עודכן