ירבוז מופשל הוא צמח-בר חד-שנתי גבוה (עד 90 ס"מ), פולש מאמריקה שהשתרש בארץ. העלים ביציים ארוכים (עד 12 ס"מ), צידם התחתון בהיר יותר מהעליון, שוליהם שעירים.
ירבוז מופשל פורח במשך כל הקיץ והסתיו, ממאי עד נובמבר. התפרחות מבריקות, ערוכות בשיבולים מורכבות ומסועפות, המרכזית עבה מן הצדדיות. הזרע שחור, מבריק, עדשתי.
ירבוז מופשל גדל כעשב-רע בשדות שלחין ובגינות, והוא שכיח גם בצידי דרכים ובמעזבות. הוא נאסף בארץ בשומרון כבר בעשור הראשון של המאה ה-20 בידי אהרון אהרונסון. כיום הוא נפוץ בכל אזורי הארץ.
עלים וגבעולים צעירים אכילים, אך יש פרטים הצוברים חומצות של מלח חנקני, ואז הם רעילים לצאן.
תפוצתו העולמית מקיפה כיום כמעט את כל ארצות העולם.
בסוג ירבוז כ-100 מינים, בישראל נאספו 12 מינים - כולם צמחים גרים בישראל, ו-2 צמחי-נוי. השם המדעי של הסוג משמעו "אינו נובל", כי למינים אחדים יש "פרחי אלמוות".

כתב מייק לבנה

לא עודכן