מצליב חד-שנתי עם פרחים יפים בצבעיהם ופירות מעניינים בצורתם. הצמח שרוע למחצה (גובהו 20–40 ס"מ), מסועף, שעיר בצפיפות. העלים התחתונים ערוכים בשושנת והם מחולקים – מנוצים, העליונים שסועים.
פורח מינואר עד אפריל. הפרח דו-צבעוני: צבעם היסודי של עלי הכותרת צהבהב, אך בסיסי הטרפים של עלי הכותרת צבועים בארגמן–סגול, כך שלוע הפרח צבעוני. צבע זה מתפשט גם אל יתר חלקי הכותרת בצורת רשת עורקים מסתעפת, היונקת כביכול מן הכתם שבמרכז, כך שכל טרפי עלי הכותרת (לפעמים גם עלי הגביע) מצויירים בעורקים ארגמניים. הפרח מואבק על-ידי דבורים. הפרי תרמיל מוארך מכוסה זיפים דוקרים. קליפת הפרי צמודה לזרעים ומשונצת בין הזרעים, וכך מדמה אותו למחרוזת. הפרי אינו נפתח בקשוות אלא מתפרק לפרקים עם הבשלתו.
גדל בבתי-גידול חוליים ובאשפתות במדבר ובמדבר-למחצה ברוב חלקי דרום הארץ..
שכיח ושולט בכתמים. 2 מינים בארץ. תפוצתו העולמית משתרעת במדבריות צפון אפריקה ודרום-מערב אסיה.

כתב מייק לבנה

עודכן