מין רב-שנתי יפה-פריחה: הכותרת בצבע סגול עמוק (לפעמים לבן), לוע הכותרת כהה עוד יותר ובמרכזו כתם צהוב, ואף זירי האבקנים משתתפים ותורמים צבע סגול.
נדיר, גדל בסיני, חודר מעט לנגב.
דומה לבן סוגו שכרון זהוב.
בשכרון על כל מיניו טמונה סכנת מוות. כל חלקי הצמח ארסיים ומסוכנים ביותר. הרפתקנים שביקשו להגיע באמצעותו לשכרון-חושים סבלו כאבים אכזריים וייסורים קשים, ובקושי ניצלו ממוות. מספרים על גורמים פליליים שהשתמשו בצמח כדי להרעיל את קורבנותיהם או לסמם אותם לצורך שוד.

כתב מייק לבנה

עודכן