צמח חד-שנתי נמוך וצנוע מבת-משפחת הלשוניים במשפחת המורכבים, גובהו עד 25 ס"מ. הוא שרוע, מסתעף מבסיסו בלבד. הצמח ניכר בעוקץ-התפרחת, שהוא תפוח ומעובה, חלול ומתרחב לקראת קצהו כשופר. הצמח זיפני מעט, יש הבדלים ניכרים בין פרטים ואוכלוסיות במידת הזיפניות. העלים מוארכים, חסרי פטוטרת, בסיסם לופת חלקית את הגבעול. הם משוננים קלות בשיניים א-סימטריות, מרוחקות.
פורח באביב. צבע התפרחות צהוב. קרקפת הפירות כדורית. עלי המעטפת ערוכים בדוּר אחד, והם מתקשים בהבשלה, עוטפים את הזרעים החיצוניים. הזרעונים גליליים, חרוצים בקוי-אורך, חסרי מקור וחסרי ציצית של ממש. הפנימיים שונים מן החיצוניים, בעיקר בתוספות שבראשם.
נפוץ כמעט בכל חלקי הארץ פרט למדבר קיצוני.
בסוג 3 מינים שתפוצתם משתרעת בארצות הים התיכון, בארץ מין אחד.

כתב מייק לבנה

עודכן