אם ראית פרח עם 4 עלי-כותרת בלתי שווים: שניים בינוניים זה מול זה, אחד ניצב להם ורחב, ואחרון מול הרחב והוא צר מכולם – ראית פרח של ורוניקה. אפשר לדמות את הפרח לפרצוף של ליצן, שהעלה הצר הוא לשון המושטת בהתרסה. לפרח שני אבקנים ועמוד-עלי אחד, הנושא צלקת בודדת. במינים רבים הפרח כחול, וכך גם במין הנדון. ורוניקה מבריקה היא צמח חד-שנתי נמוך. העלה רחב ושפתו חרוקה. העלים נגדיים, רק העליונים ביותר (חפי הפרחים) מסורגים. פורח מינואר עד אפריל. אונות הכותרת קצרות ורחבות. הפרח תכול עם עורקי-אורך כחולים כהים, מרכזו לבן. הפרי שעיר. מפרץ הלב בפרי שטוח, זוויתו קהה. עמוד העלי קצרצר.
שכיח בגינות. גדל ברוב חלקי צפון הארץ ומרכזה, חודר אף לנגב.
תפוצתו העולמית רחבה ברחבי העולם הישן, כנראה בעקבות האדם.

בסוג ורוניקה מונים 300 מינים, יש טוענים אף 500 מינים.
ורוניקה הוא סוג של צמחים עם פרחים קטנים, ואך במבט מקרוב מתברר שהם יפהפיים ביותר. בעבר היה  הסוג ורוניקה במשפחת הלועניתיים, שהיא משפחה בלתי-מגובשת: קשה להגדיר מה בדיוק משותף לכל בני המשפחה, וקשה עוד יותר למצוא מה מבדיל ביניהם לבין מינים ממשפחות קרובות. לאחרונה הועבר הסוג ורוניקה למשפחת הלחכיים.

כתב מייק לבנה

לא עודכן