הצמחים נמוכים מאוד ונראים מרחוק כמו סלסלי כסף.

לא עודכן