אבקןהאבקןאבקניםהאבקניםזירמאבקאבקההאבקהאבקת אוגןהאוגןבשרניבשרנייםבשרניתהבשרניהבשרנייםהבשרניתאנדמיאנדמיתאנדמיםאנדמייםהאבקה הדדיתהאבקה עצמיתהאבקהההאבקההאבקת-רוחהאבקה ע"י חרקיםהאבקת-חרקיםלשונילשונייםפרח לשוניפרחים לשונייםמגורההמגורהמגורותהמגורותמלעןהמלעןמלעניםהמלעניםמלענימטפסמטפסיםצמח מטפסצמחים מטפסיםחד ביתיחד-ביתיצמח חד ביתיהלקטהלקטיםההלקטההלקטיםהלקטיפרח נכוןפרחים נכוניםגביע נכוןכותרת נכונהסוכךהסוכךסוככיםהסוככיםסוככיסוכך פשוטענבהענבותהענבההענבותפקעתפקעותהפקעתהפקעותפרפרניהפרפרניפרח פרפרניפרחים פרפרנייםהפרפרניים פרפרניתצינוריפרח צינוריצנוריפרח צנוריצינורייםהפרחים הצינורייםצנורייםהפרחים הצנוריים ציצת שורשיםציצת השורשיםציצת-שורשיםקנה-שורשקנה-השורשקני-שורשקני-השורשקנה שורשקנוקנתקנוקנותהקנוקנתהקנוקנותרבייה וגטטיביתרבייה אל-מיניתרבייה לא מיניתשלוחהשלוחותהשלוחההשלוחותהעליעלייםהעלייםעמוד-עליעמוד-העליצלקתצלקותהצלקתהצלקותעמוד העליעמוד עלינשירנשיריםדו-שפתנידו-שפתנייםשיפתנייםשפתנייםדמויית-סוכךדמויית סוכךדמויות-סוכךדמויות סוכךכנפיתהכנפיתכנפיותהכנפיותמתחלהמתחלגביעוןהגביעוןאונההאונהאונותהאונותעלה מפורץאשכולהאשכולאשכולותהאשכולות בית-גידולבית-הגידולבתי-גידולבתי-הגידול בן-שיחבני-שיחבני-השיחבצלהבצלבצליםהבצליםבצליגביעהגביעעלי-גביעעלי-הגביעגבעולהגבעולגבעוליםהגבעוליםגבעוליגזעהגזעגזעיםגזעיגיאופיטגיאופיטיםהגיאופיטיםגלדניגלדניגלדניים.דו-ביתידו-ביתייםדו-מינידו-מינייםאנדרוגיניאנדרוגינייםאנדרוגניאנדרוגנייםדו-קרניתתפרחת דו-קרניתהסתעפות דו-קרניתזכריזכרייםפרח זכריפרח אבקניפרחים זכרייםפרחים אבקנייםחד-מיניפרח חד-מיניפרחים חד-מינייםטרףהטרףטרפיםטרפייושביושביםעלה יושבעלים יושביםירוק-עדירוקי-עדכותרתהכותרתכותרותהכותרותכנהכנותהכנההכנותלשוניתהלשוניתלשוניותהלשוניותמורכבעלה מורכבמורכביםעלים מורכביםעלה מחולקעלים מחולקים מכבדמכבדמכבדיםהמכבדיםמנבגמנבגיםהמנבגהמנבגיםמנבגיעלים מנוציםעלה מנוצהעלים מנוציםמנוצה פעמייםמנוצים פעמייםמורכב-מנוצה מסורגיםעלים מסורגיםמעוצהמעוציםמעוצההמעוציםמעטפתמעטפותחפי-המעטפתהמעטפתמפורדמפורדיםמפרדתהמפרדתמפורץעלה מפורץמפורציםעלים מפורציםמצעיתהמצעיתמשונןמשוננתמשונניםנגדייםעלים נגדייםנדןנדן-העלהנדני-העליםניצן-רבייהניצני-רבייהניצני-הרבייה נצרהנצרנקביפרח נקביהפרח הנקביהפרחים הנקבייםאשוןאשוניםהאשוןהאשוניםסוכך מורכבמורכב (סוכך)סוככוןהסוככוןסוככוניםהסוככוניםסוככוני עוקץהעוקץעוקציםהעוקציםעוקצי עקץ עקציעלי-לואיעלי לואיעלי הלואיעלעלעלעליםהעלעליםעלעליהעלעלעפץהעפץעפציםהעפציםעפציעץהעץעציםהעציםעציעשבוניהעשבוניעשבונייםהעשבונייםפטוטרתהפטוטרתפטוטרותהפטוטרותפיוניתהפיוניתפיוניותהפיוניותפליט-תרבותפליטי-תרבותפליט תרבותפרח בלתי נכוןפרח לא נכוןפרחים לא נכוניםפרחים בלתי נכוניםפרודההפרודהפרודותהפרודותעטיףהעטיףעלי-העטיףעטיף פשוטהעטיף הפשוטעטיף מורכבעטיף כפולצבר מנבגיםצברי מנבגיםצברי המנבגיםצינור הפרחצנור הפרחצינור הכותרתצנור הכותרתציפההציפהציציתהציציתקרקפתהקרקפתקרקפותהקרקפותחד-שנתיחד-שנתייםרב-שנתירב-שנתייםרותמירותמיים רתמי רתמייםרעוףהרעוףרעופיםהרעופיםשושנת-עליםשושנת-העליםשושנות-העליםשושנתשזרההשזרהשזרותהשזרותשדרהשידרהשידרתשחלהשחלותהשחלההשחלותשחלה עליתשחלה עיליתהשחלה העליתהשחלה העיליתשחלה תחתיתהשחלה התחתיתשיבוליתשיבוליותהשיבוליתהשיבוליות שבלית שבליות השיבלית השבליותשיבולתהשיבולתשיבוליםהשיבוליםשיחהשיחשיחיםהשיחיםשיחיתלתניתלתנייםהתלתניהתלתנייםעלה-תלתניעלים-תלתנייםלבובהלבובדמוי-לבלבוביםדמויי-לבפשוטעלה פשוטפשוטיםעלים פשוטים תמיםעלה תמיםתמימיםעלים תמימיםתמימהשפה תמימהעלה-שחלהעלי-שחלהתרמילהתרמילתרמיליםהתרמיליםתרמילימאוצבעמאוצבעיםשסועהשסועשסועיםקריןסוף הקריןהקריןחפיםחפיהחפיםהחפהאבקיתהאבקיתאבקיותהאבקיותאצטרובלאצטרובליםהאצטרובלהאצטרובליםאשבולהאשבולביציתביציותהביציתהביציותבלוטבלוטיםהבלוטהבלוטיםבלוטיספלולהספלולבתהבתותהבתההבתותבתות-הספרבתות הספרכותרת גלגליתגלגליתגרגריםדורדוריםדורידרבןדורבןהדרבןהדורבןהפריהההפריההפרייהההפרייהזרעוןזרעוניםהזרעוןהזרעוניםטפילטפיליםטפיליהטפילהטפיליםחורשחורשיםהחורשהחורשיםחורשייערהיעריערותהיערותאנדוספרםהאנדוספרםחד-שפתניחד שפתניחד-שפתנייםחד שפתנייםיער-פארקכוסיתהכוסיתכפתורכפתוריםכפתוריפסיגפסיגיםהפסיגהפסיגיםפסיגיצופןהצופןצופניםצופניהצופניםשערה בלוטיתשערות בלוטיותהשערות הבלוטיותכרקוציכרקוצייםהכרקוציהכרקוצייםטרגקנתיהטרגקנתיטרגקנתייםהטרגקנתייםאגוזיתאגוזיותהאגוזיתהאגוזיותלאגוזיתלאגוזיותדו-זרעוןיובנילייםיובניליםגבעול רותמיכבוןכבונהכבוניםכָּבוּן"כבונה""כבון"

כתמה עבת-שורשים משתייכת למשפחת המורכבים. זהו צמח רב-שנתי עשבוני (המיקריפטופיט) המצוי בחבל הים תיכוני, המקדים ללבלב ולפרוח בתחילת החורף לעיתים יחד עם חיננית הבתה.
היכולת להקדים לבלוב ופריחה מתאפשרת בשל הימצאות ציצת שורשים מעובה בקרקע. בציצת השורשים נאגר מלאי מזון הנשמר בקרקע מהשלב שהצמח ירוק ומטמיע. כאשר החלקים הירוקים העל קרקעיים סיימו את תפקידם וקמלו, נותר מלאי מזון לעונת הצמיחה הבאה. בסתיו מתעורר ניצן ההתחדשות הממוקם על גבעול מקוצר מתרדמתו ומנצל את מאגר חומרי התשמורת לצמיחה ראשונית, מתפתחת שושנת עלים ושוב נאסף מאגר מזון לעתיד.
העלים מוארכים מסודרים בשושנת מעל הקרקע, בעלי טרף רחב, פשוטים, תמימים עד שסועים קלות, ושעירים. העלים הצעירים טובים לאכילה.
הפרחים מסודרים בקרקפת שקוטרה 2–4 ס"מ, הנישאת על עוקץ שארכו 30-10 ס"מ. הפרחים בקרקפת, יושבים על מצעית חשופה שעטופה מבחוץ בדורים אחדים של חפי מעטפת רעופים, עליהם זיפים קצרים שחורים, המצויים גם על חלקו העליון של הגבעול. הזיפים מבדילים את קרקפות הכתמה ממיני מורכבים אחרים.
עשרות פרחים לשוניים, יושבים בצפיפות על המצעית. הם נפתחים ביום ונסגרים בלילה. הדור החיצוני הפרחים בעלי גוון כהה בצדם האחורי. הלשון ארוכה והיא למעשה איחוי  של 5 אונות כותרת שהתאחו והתארכו. מספר האבקנים בכל פרח 5 והם יושבים על צינור הגביע. העלי בולט מבניהם. השחלה תחתית עשויה 2 עלי שחלה. הפרחים יוצרים אבקה הנאספת ע"י דבורים המאביקות של הפרחים.
עם סיום הפריחה מתפתחים פירות שהם זרעונים המצוידים בציצית. בקרקפת שתי צורות של זרעונים: זרעונים פנימיים המותאמים להפצה למרחק, להם ציצית מפותחת של שערות מנוצות שיכולות לשאת את הזרע למרחק באמצעות רוח. הזרעונים בדור החיצוני, חסרי ציצית כזאת, בראשם נזר מצוייץ בלבד. אלה מותאמים להפצה בקרבת מקום.
בעבר הייתה הכתמה מין יחיד בסוג כתמה ושמה היה .Thrinicia tuberosa הצמח הועבר לסדרת שן ארי ושמה הלטיני הוחלף ל Leontodon השם העברי לא שונה. בסוג זה 3 מינים שן-ארי שעירה Leontodon laciniatus כתמה עבת-שורשים Leontodon tuberosus ושן-ארי מחוספסת Leontodon asperrimus
תפוצתה של הכתמה הוא ים-תיכוני. הצמח שכיח בבתה ובשטחים הפתוחים בחורש הים תיכוני. נפוץ ברוב אזורי הארץ עד לצפון הנגב.

ספרות
זהרי, מ. 1987: כל עולם הצמחים. עם עובד.
פינברון-דותן, נ. ודנין, א 1991: המגדיר לצמחי בר בארץ ישראל. הוצאת כנה
שמידע, א. 2005: צמחי ישראל, המדריך השלם לצמחים ופרחים בא"י, הוצאת מפה.
כתבה: ערגה אלוני

לפי המיון המעודכן משייכים מין זה לסוג  Leontodon  = שן-הארי

סימן שדה להבחין בין כתמה לשינן
הכתמה שעירה והשינן אינו שעיר


עודכן