אבקןהאבקןאבקניםהאבקניםזירמאבקאבקההאבקהאבקת אוגןהאוגןבשרניבשרנייםבשרניתהבשרניהבשרנייםהבשרניתאנדמיאנדמיתאנדמיםאנדמייםהאבקה הדדיתהאבקה עצמיתהאבקהההאבקההאבקת-רוחהאבקה ע"י חרקיםהאבקת-חרקיםלשונילשונייםפרח לשוניפרחים לשונייםמגורההמגורהמגורותהמגורותמלעןהמלעןמלעניםהמלעניםמלענימטפסמטפסיםצמח מטפסצמחים מטפסיםחד ביתיחד-ביתיצמח חד ביתיהלקטהלקטיםההלקטההלקטיםהלקטיפרח נכוןפרחים נכוניםגביע נכוןכותרת נכונהסוכךהסוכךסוככיםהסוככיםסוככיסוכך פשוטענבהענבותהענבההענבותפקעתפקעותהפקעתהפקעותפרפרניהפרפרניפרח פרפרניפרחים פרפרנייםהפרפרניים פרפרניתצינוריפרח צינוריצנוריפרח צנוריצינורייםהפרחים הצינורייםצנורייםהפרחים הצנוריים ציצת שורשיםציצת השורשיםציצת-שורשיםקנה-שורשקנה-השורשקני-שורשקני-השורשקנה שורשקנוקנתקנוקנותהקנוקנתהקנוקנותרבייה וגטטיביתרבייה אל-מיניתרבייה לא מיניתשלוחהשלוחותהשלוחההשלוחותהעליעלייםהעלייםעמוד-עליעמוד-העליצלקתצלקותהצלקתהצלקותעמוד העליעמוד עלינשירנשיריםדו-שפתנידו-שפתנייםשיפתנייםשפתנייםדמויית-סוכךדמויית סוכךדמויות-סוכךדמויות סוכךכנפיתהכנפיתכנפיותהכנפיותמתחלהמתחלגביעוןהגביעוןאונההאונהאונותהאונותעלה מפורץאשכולהאשכולאשכולותהאשכולות בית-גידולבית-הגידולבתי-גידולבתי-הגידול בן-שיחבני-שיחבני-השיחבצלהבצלבצליםהבצליםבצליגביעהגביעעלי-גביעעלי-הגביעגבעולהגבעולגבעוליםהגבעוליםגבעוליגזעהגזעגזעיםגזעיגיאופיטגיאופיטיםהגיאופיטיםגלדניגלדניגלדניים.דו-ביתידו-ביתייםדו-מינידו-מינייםאנדרוגיניאנדרוגינייםאנדרוגניאנדרוגנייםדו-קרניתתפרחת דו-קרניתהסתעפות דו-קרניתזכריזכרייםפרח זכריפרח אבקניפרחים זכרייםפרחים אבקנייםחד-מיניפרח חד-מיניפרחים חד-מינייםטרףהטרףטרפיםטרפייושביושביםעלה יושבעלים יושביםירוק-עדירוקי-עדכותרתהכותרתכותרותהכותרותכנהכנותהכנההכנותלשוניתהלשוניתלשוניותהלשוניותמורכבעלה מורכבמורכביםעלים מורכביםעלה מחולקעלים מחולקים מכבדמכבדמכבדיםהמכבדיםמנבגמנבגיםהמנבגהמנבגיםמנבגיעלים מנוציםעלה מנוצהעלים מנוציםמנוצה פעמייםמנוצים פעמייםמורכב-מנוצה מסורגיםעלים מסורגיםמעוצהמעוציםמעוצההמעוציםמעטפתמעטפותחפי-המעטפתהמעטפתמפורדמפורדיםמפרדתהמפרדתמפורץעלה מפורץמפורציםעלים מפורציםמצעיתהמצעיתמשונןמשוננתמשונניםנגדייםעלים נגדייםנדןנדן-העלהנדני-העליםניצן-רבייהניצני-רבייהניצני-הרבייה נצרהנצרנקביפרח נקביהפרח הנקביהפרחים הנקבייםאשוןאשוניםהאשוןהאשוניםסוכך מורכבמורכב (סוכך)סוככוןהסוככוןסוככוניםהסוככוניםסוככוני עוקץהעוקץעוקציםהעוקציםעוקצי עקץ עקציעלי-לואיעלי לואיעלי הלואיעלעלעלעליםהעלעליםעלעליהעלעלעפץהעפץעפציםהעפציםעפציעץהעץעציםהעציםעציעשבוניהעשבוניעשבונייםהעשבונייםפטוטרתהפטוטרתפטוטרותהפטוטרותפיוניתהפיוניתפיוניותהפיוניותפליט-תרבותפליטי-תרבותפליט תרבותפרח בלתי נכוןפרח לא נכוןפרחים לא נכוניםפרחים בלתי נכוניםפרודההפרודהפרודותהפרודותעטיףהעטיףעלי-העטיףעטיף פשוטהעטיף הפשוטעטיף מורכבעטיף כפולצבר מנבגיםצברי מנבגיםצברי המנבגיםצינור הפרחצנור הפרחצינור הכותרתצנור הכותרתציפההציפהציציתהציציתקרקפתהקרקפתקרקפותהקרקפותחד-שנתיחד-שנתייםרב-שנתירב-שנתייםרותמירותמיים רתמי רתמייםרעוףהרעוףרעופיםהרעופיםשושנת-עליםשושנת-העליםשושנות-העליםשושנתשזרההשזרהשזרותהשזרותשדרהשידרהשידרתשחלהשחלותהשחלההשחלותשחלה עליתשחלה עיליתהשחלה העליתהשחלה העיליתשחלה תחתיתהשחלה התחתיתשיבוליתשיבוליותהשיבוליתהשיבוליות שבלית שבליות השיבלית השבליותשיבולתהשיבולתשיבוליםהשיבוליםשיחהשיחשיחיםהשיחיםשיחיתלתניתלתנייםהתלתניהתלתנייםעלה-תלתניעלים-תלתנייםלבובהלבובדמוי-לבלבוביםדמויי-לבפשוטעלה פשוטפשוטיםעלים פשוטים תמיםעלה תמיםתמימיםעלים תמימיםתמימהשפה תמימהעלה-שחלהעלי-שחלהתרמילהתרמילתרמיליםהתרמיליםתרמילימאוצבעמאוצבעיםשסועהשסועשסועיםקריןסוף הקריןהקריןחפיםחפיהחפיםהחפהאבקיתהאבקיתאבקיותהאבקיותאצטרובלאצטרובליםהאצטרובלהאצטרובליםאשבולהאשבולביציתביציותהביציתהביציותבלוטבלוטיםהבלוטהבלוטיםבלוטיספלולהספלולבתהבתותהבתההבתותבתות-הספרבתות הספרכותרת גלגליתגלגליתגרגריםדורדוריםדורידרבןדורבןהדרבןהדורבןהפריהההפריההפרייהההפרייהזרעוןזרעוניםהזרעוןהזרעוניםטפילטפיליםטפיליהטפילהטפיליםחורשחורשיםהחורשהחורשיםחורשייערהיעריערותהיערותאנדוספרםהאנדוספרםחד-שפתניחד שפתניחד-שפתנייםחד שפתנייםיער-פארקכוסיתהכוסיתכפתורכפתוריםכפתוריפסיגפסיגיםהפסיגהפסיגיםפסיגיצופןהצופןצופניםצופניהצופניםשערה בלוטיתשערות בלוטיותהשערות הבלוטיותכרקוציכרקוצייםהכרקוציהכרקוצייםטרגקנתיהטרגקנתיטרגקנתייםהטרגקנתייםאגוזיתאגוזיותהאגוזיתהאגוזיותלאגוזיתלאגוזיותדו-זרעוןיובנילייםיובניליםגבעול רותמיכבוןכבונהכבוניםכָּבוּן"כבונה""כבון"

אדר סורי הוא עץ ירוק-עד המתנשא על גזע יחיד עד גובה 5 מ, לפעמים אף יותר. העלים נגדיים, פשוטים, מפורצים ככף-יד ל-3 אונות. שפתם תמימה, הם קשים למגע, קרחים, גונם ירוק מבריק. קוטרם 5 ס"מ, והם נישאים על פטוטרת שאורכה 5 ס"מ.
אדר סורי פורח באביב, בחודשים מרס עד מאי. הפרחים אינם בולטים, הם קטנים וגונם ירקרק–צהבהב, מואבקי-רוח, ערוכים בתפרחות. הפרחים הפנימיים בתפרחת דו-מיניים, החיצוניים חד-מיניים. הפרי מצוייד בשתי כנפיים (דו-כנפית) שאורכן 2 ס"מ, והוא יבש בהבשלתו. הפירות ערוכים בזוגות, משתלשלים. גון הפרי, בעיקר הכנפיים, אדמדם מעורק. גם עפצים על העלים בולטים בצבע אדום.
שרידי אדר ששימשו כנראה לבניה נמצאו בחפירות של תל כברי ותל יזרעאל מתקופת הברונזה הקדומה ומתקופת הברזל.
העץ גדל בחורשים לחים בגליל ובחרמון, והוא בולט בכשרונו לגדול בסלעים סדוקים ואף בקירות זקופים. אין הוא שכיח בארץ. תפוצתו העולמית של המין משתרעת רק בארץ-ישראל ובסוריה. אוכלוסיות האדר הסורי הגדלות בישראל מהוות תת-מין אנדמי, ועל כן ראויות להגנה מיוחדת.
אדר סורי משמש בארץ גם לגינון.

אדר הוא סוג גדול של עצים, כולל 115 מינים, רובם גדלים באזורים ממוזגים של חצי הכדור הצפוני, משני צידי האוקיאנוס האטלנטי. רובם נשירים, המין שלנו חריג מבחינה זו. לרובם גם עלים גדולים הרבה יותר. בארץ שני מינים.
בכל מיני האדר הפרי הוא דו-כנפית והעלים נגדיים, עגולים, שסועים–מאוצבעים לאונות ככף-יד. לרוב המינים עלים גדולים, מזכירים עלי תאנה או דולב, קוטרם כ-20 ס"מ. אחדים מהן ידועים בגוני אדום מזהירים בעונת השלכת. עצים כאלה נפוצים בצפיפות רבה באזורים הרריים מסויימים של צפון-מזרח ארצות הברית ודרום-מזרח קנדה, ולעתים הם אף שולטים בכיסוי של הרים שלמים. מאות-אלפי תיירים נוהרים שמה באוקטובר, במיוחד כדי ליהנות מזיו שלכת האדר. לא פלא כי עָלֶה של אדר (בצבע אדום!) נבחר לשמש סמל על דגלה של קנדה.
מיני אדר מפורסמים גם במוהל הסוכרי הזורם בצינורות הגזע, מוהל שמפיקים ממנו ממתקים ומיץ מרוכז (מייפל סירופ; מייפל הוא שמו של האדר באנגלית). אדר ידוע בקרב הנגרים בעצה המשובחת והצפופה, והוא משמש לייצור ריהוט, רצפות, ספינות, חלקי מכוניות ומטוסים, כלי-נגינה מגיטרה ועד תוף, מקלות בייסבול, אדני מסילות.
מרבים לנטוע אדר לצל ולשדרות. פרחיו אינם בולטים, הם קטנים וירוקים, אך למרות זאת פריחה של שדרה שלמה מרשימה. פריחתו היא גם מקור חשוב של צוף ואבקה לדבורי-דבש.

כתב מייק לבנה


עודכן