סימני שדה אופיינים המבדילים בין שני מיני הטמוסים
טמוס מזרחי
פטוטרת קצרה יחסית, פריחה נקבית: קבוצות פרחים קטנות פריחה זכרית אשכלות צפופים ופירות מוארכים
טמוס מצוי
פטוטרת ארוכה מהטרף , בפריחה הנקבית אשכלות מרווחים, הפירות כמעט עגולים
(ליאורה קרת)

עודכן