גריזית אירופית היא שרך רב-שנתי ירוק-עד נדיר. מתחת לפני הקרקע יש לו קנה-שורש עבה, מכוסה קשקשים. מעל פני הקרקע אין לו גבעול, והוא מעלה רק עלה בודד, שלם, לא מחולק, הנישא על פטוטרת ארוכה, שעירה. העלה מוארך, רבגוני בצורתו (מופיעה שונות גדולה בין הפרטים): לעיתים אורכו פי 4 מרוחבו, לעיתים פי 8; בסיסו לפעמים מעוגל ולפעמים לבוב או אף עם 2 אוזניות ארוכות. שוליו גלוניים או תמימים או מפורצים. עורקי העלה מסתעפים דו-בדית 2–3 פעמים, ואינם מגיעים לשפת העלה.
גריזית אירופית מפתחת נבגים בין מרס ליולי. צברי המנבגים מוארכים, ערוכים לאורך עורקים צדדיים בצידו התחתון של הטרף, אופקיים עד אלכסוניים במקצת.
גריזית אירופית גדלה בבית-גידול יחיד במינו: בדפנות של בורות-מים ומערות אנכיות (קומין, הוטה) בשומרון, אולי גם בהרי יהודה, בכרמל ובגליל. שם הסוג בעברית הוא על שם הר גריזים בשומרון.
בסוג גריזית 8 מינים, והוא קרוב לסוג הגדול אספלנון.

כתב מייק לבנה

עודכן