אברנית הנשר היא שרך גדול, נדיר מאוד בארץ, גדל רק בשולי בריכת רם בגולן.
מתחת לפני הקרקע מפתחת אברנית הנשר קנה-שורש זוחל. מתוכו עולים באלכסון עלים נוקשים, מנוצים 3 פעמים. העלה נוקשה ומחוספס, קירח, אונותיו מוארכות, ראשן מעוגל או מחודד. הפטוטרת עבה וארוכה. העלה ארוך, מגיע בארץ לאורך של 1 מ', יש מקומות בעולם שהעלים מגיעים לאורך 4 מ'. צברי המנבגים ערוכים לאורך שפות העלעלים, ומכוסים בקיפול של שפת העלעל.
אֶבְרָנִית הַנֶּשֶׁר פעילה בעיקר בקיץ. באירופה מתייבשים עליה בחורף, ואילו באזורים טרופיים היא ירוקה ופעילה כל השנה. באירופה ובצפון אמריקה שכיח מין זה ביותר, מכסה בצפיפות יערות שבוראו וקשה להיפטר ממנו. בטורקיה משתמשים בו לריפוד עגלות ומשאיות המובילות תוצרת חקלאית.
אברנית הנשר נחשבת לצמח רעיל, שרעייה שלו עלולה להזיק לבקר.
המין יחיד בסוגו.

כתב מייק לבנה

עודכן