חד-שנתי שעליו מכוסים בלוטות המפרישות חומר דביק.
העלה תלתני, העלעלים צרים וארוכים, העלעל האמצעי נישא על פטוטרית (עוקץ נוסף קצרצר). העלעלים משוננים, השיניים הן קצות עורקי העלה. בבסיס העלה יש שני עלי לואי גדולים דומים לעלעלים, והם מעורים בפטוטרת העלה.
פורח באביב ובראשית הקיץ. הפרח צהוב, מצוייר בקוי-אורך אדומים יפים הדומים ל"קוי-צוף", אך אין לפרח צוף. האבקנים מחולקים לשתי קבוצות, 5 קצרים ו-5 ארוכים, זיריהם של כל 10 האבקנים מאוחים לצינור. הפרחים יחידים. הכותרת ארוכה מעט מהגביע, אורכה 13–20 מ"מ. הפרח מואבק על-ידי חרקים.
הפרי הוא תרמיל קצר, כלוא בגביע.
דומה לשברק מצוי, נבדל ממנו בהיותו חד-שנתי (שברק מצוי הוא בן-שיח, ובבסיסו יש תכופות ענפים מעוצים יבשים מהשנים שעברו), וכן בעונת פריחתו (שברק מצוי פורח בעיצומו של קיץ ועד הסתיו).
שכיח בנופי צומח עשבוני – שדות-בור, בתות וצידי דרכים – בכל חלקי החבל הימתיכוני הארץ.
הסוג כולל 70 מינים בעולם, 16 מינים בארץ.
השם העברי גזור מן השם הערבי.

כתב מייק לבנה

עודכן