מצא אותו גם בשנת 2019 שעברה וגם ביולי 2020 ע"י  צפריר פינסקי  מאפיקים בפאתי בקעת יבנאל, בתוך שדה של גידולי בצל .
שני האתרים נמצאים בצפון בקעת יבנאל.
הראשון (זה מהשנה שעברה) נמצא כ-500 מ' דרומית לצומת פוריה, סמוך לדרך עפר היורדת אל הבקעה.
השני (עם הרבה יותר צמחים) נמצא צמוד ומדרום לכביש 77, 650 מ' מערבית לצומת פוריה.
המרחק בין האתרים - כ-860 מ'.

הצמח נמצא ביולי 2020 גם באיזור חדרה ע"י אורון יעקב .


לא עודכן