גרגרנית הקלשון נמצאה לראשונה במאי 2018 בחגורה ההררית בחרמון ברום 1600
תיאור המין באתר כלנית

עודכן