הצמח נחשב כנכחד, ונמצא בשיא פריחה בחודש שאוגוסט 2019 ע"י קבוצת מטיילי יום רביעי, בעיינות בזלת בגולן .

עודכן