דורבנית סגולה היא צמח חד-שנתי זקוף הפורח בצבע סגול נפלא. גובהו 30 ס"מ. עלי השושנת גזורים-מנוצים, נישאים על פטוטרות ארוכות. העלים המלווים את הפרחים קטנים יותר, תמימים ונישאים על פטוטרות קצרות.
דורבנית סגולה פורחת בין מרס ליוני. הפרחים בולטים למרחוק בצורתם ובצבעם הסגול-עמוק, עיתים נוטה לג'ינג'י. הפרחים ערוכים בדלילות לאורך עמוד התפרחת. חמשת עלי הגביע צבעוניים, גדולים מעלי הכותרת. העליון ביניהם מתמשך לדורבן מוארך. ארבעת עלי הכותרת קטנים מעלי הגביע. לשניים העליונים צופן המוסתר בתוך דורבן הגביע. האבקנים רבים. הפרי יבש ולו שלוש או יותר מפוחיות הנפתחות בצידן העליון.
דורבנית סגולה נפוצה בבתי גידול פתוחים בקרקע כבדה בחבל הים-תיכוני. תפוצתה העולמית ימתיכונית ומערב אירנו–טורנית.

כתב מייק לבנה

לא עודכן