הצמח אנדמי לחרמון הנמוך, ונמצא בסכנת הכחדה  

עודכן