המצעית דמויית חרוט צר, עטורת חפים. הפרחים הלשוניים עקרים. הזרעונים מצולעים ומגובששים. צמח נדיר של הגולן והשרון.

עודכן