הצמח פולש או מיובא מכסה ממלא שטחים בעיר מודיעין .
בארצות אירופה מגדלים אותו כצמח מספוא לבהמות

עודכן