בן-חילף גדול-שיבולית הוא דגני חד-שנתי, קרח, זקוף, גובהו 60-15 ס"מ, מסועף מבסיסו. טרפי העלים שטוחים, ובשוליהם בלוטות גבשושיות. פי נדני העלים מזוקן והלשונית שבין נדן העלה לטרף עשויה שורת שערות קצרצרות.
התפרחת מכבד בעל ענפים נימיים, רפה או צפוף. בעבר חולק המין על פי מבנה המכבד שלו לשני תתי מינים (תת-מין גדול שיבולית, שלו מכבד רפה וענפיו ארוכים יחסית ותת-מין ע"ש סטרוסלסקי שלו מכבד צפוף וענפיו קצרים מאוד, נדיר ביותר ונאסף רק באזור עין-גדי), אולם כיום אוחדו אלה למין אחד. השיבוליות יושבות על עוקצים קצרים, הן הגדולות ביותר מבין השיבוליות של כל בני הסוג הגדלים בישראל, אורכן 15-6 מ"מ ורוחבן 3.5-2 מ"מ, פחוסות בצידיהן, אפורות-מסגילות, ובהן פרחים תלת-אבקניים פורים רבים, בדרך כלל 20-10. לעתים השיבולית עשויה להכיל עד 40 פרחים ויותר, רעופים, מסורגים בשני טורים על ציר השיבולית ופרח מנוון בקצה. הגלומות מעט בלתי שוות, קצרות מהפרח התחתון בשיבולית. המוץ התחתון קרומי, ביצני, בעל קרין במרכזו, מגובשש בשוליו וגבשושיות אלה על שולי המוצים הן סימן חשוב נוסף להגדרת המין. הפריחה בקיץ.
בן-חילף גדול שיבולית מתואר במגדיר הצמחים ובפלורה פלשתינה כנפוץ או מצוי למדי בישראל, אך לאמיתו של דבר הוא צמח נדיר. הוא גדל בחולות לחים וקרקעות מושקות ונאסף מרוב גלילות הארץ, למעט דרום-הנגב והערבה. תפוצתו העולמית נרחבת ומשתרעת על פני כל היבשות.

הסוג בן-חילף מונה יותר מ-400 מינים. בישראל נאספו 11 מינים, רובם נדירים ורק ארבעה מצויים או נפוצים.
שם הסוג בן-חילף, Eragrostis, מורכב מהמילים Eros – "אהבה" ו- Agrostis – "עשב"   ובאנגלית   הוא   קרוי   Love  Grass   –   "עשב   אהבה".   שם  המין  המדעי,cilianensis, "ריסני", על שם השערות שבפי הנדן, תכונה האופיינית לרבים מבני הסוג בן-חילף. המין בן-חילף גדול-שיבולית מכונה באנגלית "Stink grass" (עשב הסירחון), בשל ריחו הבלתי נעים.

כתב דרור מלמד

לא עודכן