יחסי הגודל בין עלי הכותרת והגביע הם : עלי הכותרת גדולים מהגביע.. הפרחים לפעמים קצת אדמדמים. סימן נוסף וקשה יותר לצפייה הוא השקע שבחלק העליון של הפרי שצריך להיות עמוק יותר.
(שלח יואב גרטמן)

לא עודכן