צמח חד שנתי ממשפחת הפואתיים שגובהו עד 50 ס"מ, ופרחיו צהובים. הצמח נדיר מאוד בישראל, ונמצא בסכנת הכחדה. מהסוג דבקה נמצאו בישראל כ 25 מינים, מהם 4 בסכנת הכחדה : (דבקה זנובה, דבקת הנחלים, דבקת יריחו, ודבקת פלשת), מין אחד נכחד מהבר (דבקה שרועה). בית הגידול של דבקה זנובה  אדמות כבדות, חקלאיות בבקעות - נטופה, ודיר חנא, בד"כ בשולי כרמי זיתים או אדמות מעובדות.

לא עודכן