מטפס ממשפחת הפרפרניים. מופיע בסבך של גדות נחלים וביצות כשגבעוליו נכרכים על קנים ועל צמחים אחרים. מגיע לגובה 2 - 3 מ'. עליו תלתניים גדולים, יכולים להגיע עד 30 ס"מ, בעיקר בחלקים המוצלים של הצמח בתוך הסבך. העלעלים אליפטיים, שני הצדדיים יושבים, והטרמינלי נישא על פטוטרת ארוכה.
פורח במשך חודשי הקיץ בפרחים גדולים וצהובים, בעלי מבנה פרפרני אופייני, הנישאים בתפרחות בנות 4 - 8 פרחים. התרמילים גליליים מכילים זרעים רבים. אכילים לאחר בישול.
מופיע בעמק החולה ובעמק הירדן, במישור החוף ובשפלה. בארץ צמח זה הולך ונעלם עם היעלמותם של בתי-הגידול הלחים.תפוצתו העולמית טרופית.

לא עודכן