בן שיח שרוע, נדיר,  סהרו ערבי הגדל במדבר. פירות מרשימים שעירים. 

עודכן