אבקןהאבקןאבקניםהאבקניםזירמאבקאבקההאבקהאבקת אוגןהאוגןבשרניבשרנייםבשרניתהבשרניהבשרנייםהבשרניתאנדמיאנדמיתאנדמיםאנדמייםהאבקה הדדיתהאבקה עצמיתהאבקהההאבקההאבקת-רוחהאבקה ע"י חרקיםהאבקת-חרקיםלשונילשונייםפרח לשוניפרחים לשונייםמגורההמגורהמגורותהמגורותמלעןהמלעןמלעניםהמלעניםמלענימטפסמטפסיםצמח מטפסצמחים מטפסיםחד ביתיחד-ביתיצמח חד ביתיהלקטהלקטיםההלקטההלקטיםהלקטיפרח נכוןפרחים נכוניםגביע נכוןכותרת נכונהסוכךהסוכךסוככיםהסוככיםסוככיסוכך פשוטענבהענבותהענבההענבותפקעתפקעותהפקעתהפקעותפרפרניהפרפרניפרח פרפרניפרחים פרפרנייםהפרפרניים פרפרניתצינוריפרח צינוריצנוריפרח צנוריצינורייםהפרחים הצינורייםצנורייםהפרחים הצנוריים ציצת שורשיםציצת השורשיםציצת-שורשיםקנה-שורשקנה-השורשקני-שורשקני-השורשקנה שורשקנוקנתקנוקנותהקנוקנתהקנוקנותרבייה וגטטיביתרבייה אל-מיניתרבייה לא מיניתשלוחהשלוחותהשלוחההשלוחותהעליעלייםהעלייםעמוד-עליעמוד-העליצלקתצלקותהצלקתהצלקותעמוד העליעמוד עלינשירנשיריםדו-שפתנידו-שפתנייםשיפתנייםשפתנייםדמויית-סוכךדמויית סוכךדמויות-סוכךדמויות סוכךכנפיתהכנפיתכנפיותהכנפיותמתחלהמתחלגביעוןהגביעוןאונההאונהאונותהאונותעלה מפורץאשכולהאשכולאשכולותהאשכולות בית-גידולבית-הגידולבתי-גידולבתי-הגידול בן-שיחבני-שיחבני-השיחבצלהבצלבצליםהבצליםבצליגביעהגביעעלי-גביעעלי-הגביעגבעולהגבעולגבעוליםהגבעוליםגבעוליגזעהגזעגזעיםגזעיגיאופיטגיאופיטיםהגיאופיטיםגלדניגלדניגלדניים.דו-ביתידו-ביתייםדו-מינידו-מינייםאנדרוגיניאנדרוגינייםאנדרוגניאנדרוגנייםדו-קרניתתפרחת דו-קרניתהסתעפות דו-קרניתזכריזכרייםפרח זכריפרח אבקניפרחים זכרייםפרחים אבקנייםחד-מיניפרח חד-מיניפרחים חד-מינייםטרףהטרףטרפיםטרפייושביושביםעלה יושבעלים יושביםירוק-עדירוקי-עדכותרתהכותרתכותרותהכותרותכנהכנותהכנההכנותלשוניתהלשוניתלשוניותהלשוניותמורכבעלה מורכבמורכביםעלים מורכביםעלה מחולקעלים מחולקים מכבדמכבדמכבדיםהמכבדיםמנבגמנבגיםהמנבגהמנבגיםמנבגיעלים מנוציםעלה מנוצהעלים מנוציםמנוצה פעמייםמנוצים פעמייםמורכב-מנוצה מסורגיםעלים מסורגיםמעוצהמעוציםמעוצההמעוציםמעטפתמעטפותחפי-המעטפתהמעטפתמפורדמפורדיםמפרדתהמפרדתמפורץעלה מפורץמפורציםעלים מפורציםמצעיתהמצעיתמשונןמשוננתמשונניםנגדייםעלים נגדייםנדןנדן-העלהנדני-העליםניצן-רבייהניצני-רבייהניצני-הרבייה נצרהנצרנקביפרח נקביהפרח הנקביהפרחים הנקבייםאשוןאשוניםהאשוןהאשוניםסוכך מורכבמורכב (סוכך)סוככוןהסוככוןסוככוניםהסוככוניםסוככוני עוקץהעוקץעוקציםהעוקציםעוקצי עקץ עקציעלי-לואיעלי לואיעלי הלואיעלעלעלעליםהעלעליםעלעליהעלעלעפץהעפץעפציםהעפציםעפציעץהעץעציםהעציםעציעשבוניהעשבוניעשבונייםהעשבונייםפטוטרתהפטוטרתפטוטרותהפטוטרותפיוניתהפיוניתפיוניותהפיוניותפליט-תרבותפליטי-תרבותפליט תרבותפרח בלתי נכוןפרח לא נכוןפרחים לא נכוניםפרחים בלתי נכוניםפרודההפרודהפרודותהפרודותעטיףהעטיףעלי-העטיףעטיף פשוטהעטיף הפשוטעטיף מורכבעטיף כפולצבר מנבגיםצברי מנבגיםצברי המנבגיםצינור הפרחצנור הפרחצינור הכותרתצנור הכותרתציפההציפהציציתהציציתקרקפתהקרקפתקרקפותהקרקפותחד-שנתיחד-שנתייםרב-שנתירב-שנתייםרותמירותמיים רתמי רתמייםרעוףהרעוףרעופיםהרעופיםשושנת-עליםשושנת-העליםשושנות-העליםשושנתשזרההשזרהשזרותהשזרותשדרהשידרהשידרתשחלהשחלותהשחלההשחלותשחלה עליתשחלה עיליתהשחלה העליתהשחלה העיליתשחלה תחתיתהשחלה התחתיתשיבוליתשיבוליותהשיבוליתהשיבוליות שבלית שבליות השיבלית השבליותשיבולתהשיבולתשיבוליםהשיבוליםשיחהשיחשיחיםהשיחיםשיחיתלתניתלתנייםהתלתניהתלתנייםעלה-תלתניעלים-תלתנייםלבובהלבובדמוי-לבלבוביםדמויי-לבפשוטעלה פשוטפשוטיםעלים פשוטים תמיםעלה תמיםתמימיםעלים תמימיםתמימהשפה תמימהעלה-שחלהעלי-שחלהתרמילהתרמילתרמיליםהתרמיליםתרמילימאוצבעמאוצבעיםשסועהשסועשסועיםקריןסוף הקריןהקריןחפיםחפיהחפיםהחפהאבקיתהאבקיתאבקיותהאבקיותאצטרובלאצטרובליםהאצטרובלהאצטרובליםאשבולהאשבולביציתביציותהביציתהביציותבלוטבלוטיםהבלוטהבלוטיםבלוטיספלולהספלולבתהבתותהבתההבתותבתות-הספרבתות הספרכותרת גלגליתגלגליתגרגריםדורדוריםדורידרבןדורבןהדרבןהדורבןהפריהההפריההפרייהההפרייהזרעוןזרעוניםהזרעוןהזרעוניםטפילטפיליםטפיליהטפילהטפיליםחורשחורשיםהחורשהחורשיםחורשייערהיעריערותהיערותאנדוספרםהאנדוספרםחד-שפתניחד שפתניחד-שפתנייםחד שפתנייםיער-פארקכוסיתהכוסיתכפתורכפתוריםכפתוריפסיגפסיגיםהפסיגהפסיגיםפסיגיצופןהצופןצופניםצופניהצופניםשערה בלוטיתשערות בלוטיותהשערות הבלוטיותכרקוציכרקוצייםהכרקוציהכרקוצייםטרגקנתיהטרגקנתיטרגקנתייםהטרגקנתייםאגוזיתאגוזיותהאגוזיתהאגוזיותלאגוזיתלאגוזיותדו-זרעוןיובנילייםיובניליםגבעול רותמיכבוןכבונהכבוניםכָּבוּן"כבונה""כבון"
מין זה חדש למדע.
 ביוני 2012 אירחנו בירושלים את פרופ. סלווטורה ברולו וד"ר ג'יאנפייטרו דל גלדו, מומחים עולמיים לשומי בר. ערכתי איתם סיור בצפון הארץ, ובחרמון מצאנו אוכלוסיה של שום אותו לא הכרנו. נאספו דגימות ואלה גודלו בגן הבוטני בגבעת רם ובמעבדתו של ברולו בסיציליה. במהלך השנתיים האחרונות השוונו את הצמחים למינים קרובים ומוכרים וכן נערך מיפוי כרומוזומים. המסקנה היתה ברורה - צמח חדש ולא מוכר למדע, שתואר זה עתה במגזין פיטוטקסה. שמו בישראל שום קייצי (בשל העובדה שהוא פורח בקיץ) ושמו המדעי הוא Allium therinanthum. בסיורים נוספים בחרמון מצאתי את הצמח בכמה אתרים ברום 1700-1450 מ'. 

בית הגידול של הצמח הוא יער ספר הררי ופתוח, בתנאי חצי צל של עצי אלון התולע ואלון חרמוני. הצמח מוכר כיום רק מאזור קטן מאד ולכן הוא קוטלג כצמח בסכנת הכחדה, אולם יתכן ובעתיד הוא ימצא באתרים נוספים בחרמון הישראלי, כמו גם בסוריה ולבנון ואז הסטטוס שלו ישתנה. בחרמון הצמח סובל בעיקר מרמיסה של פרות הרועות בשנים האחרונות בשטחים נרחבים ומהוות איום על צמחים ייחודיים נוספים.

השום הקייצי פורח בקיץ, כאשר עליו כבר יבשים, הפרחים שלו בצבע קש ומוסווים היטב ברקע הצמחיה היבשה האופיינית לעונה זו, כך הוא מתחמק מבעלי חיים המחפשים צמחים טריים לאכול. הוא קרוב לכמה מיני שום אחרים בארץ, ביניהם : שום סתווי, שום ירקרק ושום האבקנים. כיצד נבדיל אותו מהם ?

1. צמח של חגורת יער ספר בחרמון, אינו יורד מתחת ל-1400 מ'. פורח ביוני-יולי בחרמון (שום סתווי פורח בסתיו בכרמל).

2. המתחל (העליה העוטף את הפרחים) מחולק ל3-2 אונות זקופות (לא מופשלות כמו בשום ירקרק).

3. האבקנים בגובה עלי עטיף (בולטים בשום לבן-קליפות ובשום האבקנים)

4. הבצל בקוטר 3-2 ס"מ (קטן יותר, סביב 2 ס"מ בשום ירקרק ובשום האבקנים)

5. ארבעה עלים (6-5 בירקרק, סימן חלש)

6. אין שיניים בין האבקנים (יש בירקרק, הן מאד מאד קטנות)

נשאלת השאלה מדוע לפרוח דווקא בקיץ כאשר הקרקע כבר יבשה והפרחים מאבדים מים ? השומים הפורחים בקיץ, נמנעים מהתחרות הגדולה בין הפרחים על חרקים מאביקים באביב ומנצלים את חרקי הקיץ המבקרים רק בהם, בעונה בה יש מעט פרחים מתחרים אחרים.

נזכיר כי בארץ יש 46 מינים שונים של שומי בר, רק מיעוטם קרובים לשום ולבצל הגינה אותם אנו מכירים מהמטבח. הסוג שום שוייך בעבר למשפחת השושניים, אולם מחקרים חדשים מראים כי השום משתייך למשפחת הנרקיסיים.

תאור הצמח : Phytotaxa (Vol. 164, No. 12 April 2014)
A new species of Wild Garlic from Mt Hermon

By Ori Fragman-Sapir

כתב אורי פרגמן-ספיר

עודכן