הצמח אנדמי ומצוי רק במדרונות נחל תקוע, נדיר ומצוי בסכנת הכחדה.

עודכן