חולית מצרית היא דגני חד-שנתי נמוך מתת-משפחת הסיסניים. הוא גדל בחול בחוף או במדבר. גובהו 5–20 ס"מ. ענפיו אלכסוניים, והוא זקוף יותר בלס ושרוע יותר בחול. הלשונית קרומית ושקופה.
חולית מצרית פורחת בין מרס למאי. התפרחת מסועפת, דלילה מאוד, אשונה, מסתעפת דו-קרנית בזויות ישרות כמעט. השיבולית דקה (1.5 מ"מ), עוביה כעובי עוקצה. מראה השיבולית מחודד, בגלל החוד הארוך של הגלומות. עוקצי סעיפיה (השיבוליות) עבים ואשונים. השיבולית מתפשקת עם הבשלתה.
חולית מצרית היא צמח מדברי שכיח. היא עמידה לכיסוי בחול נודד, ומגיעה לכדי שליטה בחברות-צומח של חולות נודדים במדבר, יחד עם מלענן המטאטאים. היא גדלה גם בחולות נודדים במישור החוף, וכן בלס בצפון הנגב. תפוצתה העולמית משתרעת במדבריות של צפון אפריקה ומערב אסיה.
בסוג כלולים 6 מינים, בארץ 3.

כתב מייק לבנה

עודכן