אבקןהאבקןאבקניםהאבקניםזירמאבקאבקההאבקהאבקת אוגןהאוגןבשרניבשרנייםבשרניתהבשרניהבשרנייםהבשרניתאנדמיאנדמיתאנדמיםאנדמייםהאבקה הדדיתהאבקה עצמיתהאבקהההאבקההאבקת-רוחהאבקה ע"י חרקיםהאבקת-חרקיםלשונילשונייםפרח לשוניפרחים לשונייםמגורההמגורהמגורותהמגורותמלעןהמלעןמלעניםהמלעניםמלענימטפסמטפסיםצמח מטפסצמחים מטפסיםחד ביתיחד-ביתיצמח חד ביתיהלקטהלקטיםההלקטההלקטיםהלקטיפרח נכוןפרחים נכוניםגביע נכוןכותרת נכונהסוכךהסוכךסוככיםהסוככיםסוככיסוכך פשוטענבהענבותהענבההענבותפקעתפקעותהפקעתהפקעותפרפרניהפרפרניפרח פרפרניפרחים פרפרנייםהפרפרניים פרפרניתצינוריפרח צינוריצנוריפרח צנוריצינורייםהפרחים הצינורייםצנורייםהפרחים הצנוריים ציצת שורשיםציצת השורשיםציצת-שורשיםקנה-שורשקנה-השורשקני-שורשקני-השורשקנה שורשקנוקנתקנוקנותהקנוקנתהקנוקנותרבייה וגטטיביתרבייה אל-מיניתרבייה לא מיניתשלוחהשלוחותהשלוחההשלוחותהעליעלייםהעלייםעמוד-עליעמוד-העליצלקתצלקותהצלקתהצלקותעמוד העליעמוד עלינשירנשיריםדו-שפתנידו-שפתנייםשיפתנייםשפתנייםדמויית-סוכךדמויית סוכךדמויות-סוכךדמויות סוכךכנפיתהכנפיתכנפיותהכנפיותמתחלהמתחלגביעוןהגביעוןאונההאונהאונותהאונותעלה מפורץאשכולהאשכולאשכולותהאשכולות בית-גידולבית-הגידולבתי-גידולבתי-הגידול בן-שיחבני-שיחבני-השיחבצלהבצלבצליםהבצליםבצליגביעהגביעעלי-גביעעלי-הגביעגבעולהגבעולגבעוליםהגבעוליםגבעוליגזעהגזעגזעיםגזעיגיאופיטגיאופיטיםהגיאופיטיםגלדניגלדניגלדניים.דו-ביתידו-ביתייםדו-מינידו-מינייםאנדרוגיניאנדרוגינייםאנדרוגניאנדרוגנייםדו-קרניתתפרחת דו-קרניתהסתעפות דו-קרניתזכריזכרייםפרח זכריפרח אבקניפרחים זכרייםפרחים אבקנייםחד-מיניפרח חד-מיניפרחים חד-מינייםטרףהטרףטרפיםטרפייושביושביםעלה יושבעלים יושביםירוק-עדירוקי-עדכותרתהכותרתכותרותהכותרותכנהכנותהכנההכנותלשוניתהלשוניתלשוניותהלשוניותמורכבעלה מורכבמורכביםעלים מורכביםעלה מחולקעלים מחולקים מכבדמכבדמכבדיםהמכבדיםמנבגמנבגיםהמנבגהמנבגיםמנבגיעלים מנוציםעלה מנוצהעלים מנוציםמנוצה פעמייםמנוצים פעמייםמורכב-מנוצה מסורגיםעלים מסורגיםמעוצהמעוציםמעוצההמעוציםמעטפתמעטפותחפי-המעטפתהמעטפתמפורדמפורדיםמפרדתהמפרדתמפורץעלה מפורץמפורציםעלים מפורציםמצעיתהמצעיתמשונןמשוננתמשונניםנגדייםעלים נגדייםנדןנדן-העלהנדני-העליםניצן-רבייהניצני-רבייהניצני-הרבייה נצרהנצרנקביפרח נקביהפרח הנקביהפרחים הנקבייםאשוןאשוניםהאשוןהאשוניםסוכך מורכבמורכב (סוכך)סוככוןהסוככוןסוככוניםהסוככוניםסוככוני עוקץהעוקץעוקציםהעוקציםעוקצי עקץ עקציעלי-לואיעלי לואיעלי הלואיעלעלעלעליםהעלעליםעלעליהעלעלעפץהעפץעפציםהעפציםעפציעץהעץעציםהעציםעציעשבוניהעשבוניעשבונייםהעשבונייםפטוטרתהפטוטרתפטוטרותהפטוטרותפיוניתהפיוניתפיוניותהפיוניותפליט-תרבותפליטי-תרבותפליט תרבותפרח בלתי נכוןפרח לא נכוןפרחים לא נכוניםפרחים בלתי נכוניםפרודההפרודהפרודותהפרודותעטיףהעטיףעלי-העטיףעטיף פשוטהעטיף הפשוטעטיף מורכבעטיף כפולצבר מנבגיםצברי מנבגיםצברי המנבגיםצינור הפרחצנור הפרחצינור הכותרתצנור הכותרתציפההציפהציציתהציציתקרקפתהקרקפתקרקפותהקרקפותחד-שנתיחד-שנתייםרב-שנתירב-שנתייםרותמירותמיים רתמי רתמייםרעוףהרעוףרעופיםהרעופיםשושנת-עליםשושנת-העליםשושנות-העליםשושנתשזרההשזרהשזרותהשזרותשדרהשידרהשידרתשחלהשחלותהשחלההשחלותשחלה עליתשחלה עיליתהשחלה העליתהשחלה העיליתשחלה תחתיתהשחלה התחתיתשיבוליתשיבוליותהשיבוליתהשיבוליות שבלית שבליות השיבלית השבליותשיבולתהשיבולתשיבוליםהשיבוליםשיחהשיחשיחיםהשיחיםשיחיתלתניתלתנייםהתלתניהתלתנייםעלה-תלתניעלים-תלתנייםלבובהלבובדמוי-לבלבוביםדמויי-לבפשוטעלה פשוטפשוטיםעלים פשוטים תמיםעלה תמיםתמימיםעלים תמימיםתמימהשפה תמימהעלה-שחלהעלי-שחלהתרמילהתרמילתרמיליםהתרמיליםתרמילימאוצבעמאוצבעיםשסועהשסועשסועיםקריןסוף הקריןהקריןחפיםחפיהחפיםהחפהאבקיתהאבקיתאבקיותהאבקיותאצטרובלאצטרובליםהאצטרובלהאצטרובליםאשבולהאשבולביציתביציותהביציתהביציותבלוטבלוטיםהבלוטהבלוטיםבלוטיספלולהספלולבתהבתותהבתההבתותבתות-הספרבתות הספרכותרת גלגליתגלגליתגרגריםדורדוריםדורידרבןדורבןהדרבןהדורבןהפריהההפריההפרייהההפרייהזרעוןזרעוניםהזרעוןהזרעוניםטפילטפיליםטפיליהטפילהטפיליםחורשחורשיםהחורשהחורשיםחורשייערהיעריערותהיערותאנדוספרםהאנדוספרםחד-שפתניחד שפתניחד-שפתנייםחד שפתנייםיער-פארקכוסיתהכוסיתכפתורכפתוריםכפתוריפסיגפסיגיםהפסיגהפסיגיםפסיגיצופןהצופןצופניםצופניהצופניםשערה בלוטיתשערות בלוטיותהשערות הבלוטיותכרקוציכרקוצייםהכרקוציהכרקוצייםטרגקנתיהטרגקנתיטרגקנתייםהטרגקנתייםאגוזיתאגוזיותהאגוזיתהאגוזיותלאגוזיתלאגוזיותדו-זרעוןיובנילייםיובניליםגבעול רותמיכבוןכבונהכבוניםכָּבוּן"כבונה""כבון"
בר דורבן פעוט הוא חד-שנתי נמוך היוצר משטחים ורודים סגולים מדרונות הסלעיים של רום החרמון. בשל יפי הפרח ונדירותו, הפך להיות משאת נפשם של חובבי צמחי החרמון. מקום גידולו קרוב או בין סלעים ברום החרמון, בגובה של 2200 מטר. הצמח לא גדול, גבעוליו דקים ונוקשים שרועים או נטויים מטה. צבעם ירוק אפור והם שעירים.  שערות זעירות זקופות מעטרות גם את יתר חלקי הצמח.
העלים קטנים אורכם עד ס"מ אחד ורוחבם כ-3-2 מ"מ והם מסורגים על הגבעול. הפטוטרת קצרה ביותר והעלה נראה כאילו יושב על הגבעול. צורת העלה מאורכת, צבעו ירוק אפור.  הוא צר במקום חיבורו לגבעול ומתרחב לקראת הקצה, שם הוא מסתיים בזיף קצר ביותר. כל משטח העלה שעיר גם בגבו וגם בצדו התחתון.
הפרח דו מיני בלתי נכון, לכותרת יש דורבן. גודלו כ1.5 ס"מ. הגביע כותרתי,  5 עלים מחודדים  שאינם שווים בגודלם נטויים אחורנית. שלושת העלים המרכזיים ארוכים ורחבים מהשאר השניים האחרים צרים מהם. כולם יחד מאוחים בבסיסם וצבעם ורוד סגול. העלה המרכזי מקבוצה זו התארך בבסיסו אחורנית, ויצר צופן גלילי דק ושעיר שאורכו כאורך העלה. קבוצה נוספת של עלי עטיף מצוייה במרכז הפרח. עלים אלה מאוחים לצורת גליל זקוף הפתוח בחזיתו. בסיס גליל מאוחה למרכז הגביע וחלקו הזקוף מעלה מסתיים בשיניים קצרות. צבעם של עלים אלה לבן ורוד, פסים צהובים אנכיים מקשטים את חזיתו שהיא הכניסה ללוע הפרח. פסים אלה כנראה מסמנים לחרקים את נתיב הכניסה לצופן.
אבקנים רבים חבויים בגליל הפרח ומקובצים מתחת לעלי. זיריהם שונים באורכם. המאבקים מאורכים ובולטים ושתי הלשכות נפתחות בהבשלת השלב הזכרי בפרח. גרגירי אבקה רבים נמצאו מונחים על העלים. השחלה עילית, שעירה, עשויה מעלה שחלה אחד. האבקת הפרח מבוצעת ע"י חרקים הנמשכים לאבקה ולצוף המרוכז  בצופן. לאחר ההאבקה והפריית הביציות, מתפתל עוקץ הפרח כלפי מטה, השחלה תופחת ומתפתח פרי. הפרי הוא מפוחית יחידה אשר בבשלותה תגיע לאורך של 1.5 ס"מ ולרוחב של כחצי ס"מ. מעטפת המפוחית שעירה, ובתוכה מתפתחים מספר זרעים קטנים  הנובטים בחורף בקלות.
משטחי הפריחה של הבר דורבן הפעוט מרהיבים ביופיים ומושכים תשומת לב רבה. הם צובעים את המדרון האבני בצבע ורוד סגול. בבדיקת פרחים רבים, נמצאו פרטים שצבע הכותרת שלהם לבן או ורוד וגם תכול.
כתבה ערגה אלוני

עודכן