סימן שדה :
לעלים שינון אחיד ואינם מחולקים לאונות כבורוניקה הקיסוסית הדומה לה.

עודכן