סימן שדה לזיהוי
 בעדשה מצויה אין זיף באמצע זיר הפרח שקיים בעדשה המזרחית

עודכן