אבקןהאבקןאבקניםהאבקניםזירמאבקאבקההאבקהאבקת אוגןהאוגןבשרניבשרנייםבשרניתהבשרניהבשרנייםהבשרניתאנדמיאנדמיתאנדמיםאנדמייםהאבקה הדדיתהאבקה עצמיתהאבקהההאבקההאבקת-רוחהאבקה ע"י חרקיםהאבקת-חרקיםלשונילשונייםפרח לשוניפרחים לשונייםמגורההמגורהמגורותהמגורותמלעןהמלעןמלעניםהמלעניםמלענימטפסמטפסיםצמח מטפסצמחים מטפסיםחד ביתיחד-ביתיצמח חד ביתיהלקטהלקטיםההלקטההלקטיםהלקטיפרח נכוןפרחים נכוניםגביע נכוןכותרת נכונהסוכךהסוכךסוככיםהסוככיםסוככיסוכך פשוטענבהענבותהענבההענבותפקעתפקעותהפקעתהפקעותפרפרניהפרפרניפרח פרפרניפרחים פרפרנייםהפרפרניים פרפרניתצינוריפרח צינוריצנוריפרח צנוריצינורייםהפרחים הצינורייםצנורייםהפרחים הצנוריים ציצת שורשיםציצת השורשיםציצת-שורשיםקנה-שורשקנה-השורשקני-שורשקני-השורשקנה שורשקנוקנתקנוקנותהקנוקנתהקנוקנותרבייה וגטטיביתרבייה אל-מיניתרבייה לא מיניתשלוחהשלוחותהשלוחההשלוחותהעליעלייםהעלייםעמוד-עליעמוד-העליצלקתצלקותהצלקתהצלקותעמוד העליעמוד עלינשירנשיריםדו-שפתנידו-שפתנייםשיפתנייםשפתנייםדמויית-סוכךדמויית סוכךדמויות-סוכךדמויות סוכךכנפיתהכנפיתכנפיותהכנפיותמתחלהמתחלגביעוןהגביעוןאונההאונהאונותהאונותעלה מפורץאשכולהאשכולאשכולותהאשכולות בית-גידולבית-הגידולבתי-גידולבתי-הגידול בן-שיחבני-שיחבני-השיחבצלהבצלבצליםהבצליםבצליגביעהגביעעלי-גביעעלי-הגביעגבעולהגבעולגבעוליםהגבעוליםגבעוליגזעהגזעגזעיםגזעיגיאופיטגיאופיטיםהגיאופיטיםגלדניגלדניגלדניים.דו-ביתידו-ביתייםדו-מינידו-מינייםאנדרוגיניאנדרוגינייםאנדרוגניאנדרוגנייםדו-קרניתתפרחת דו-קרניתהסתעפות דו-קרניתזכריזכרייםפרח זכריפרח אבקניפרחים זכרייםפרחים אבקנייםחד-מיניפרח חד-מיניפרחים חד-מינייםטרףהטרףטרפיםטרפייושביושביםעלה יושבעלים יושביםירוק-עדירוקי-עדכותרתהכותרתכותרותהכותרותכנהכנותהכנההכנותלשוניתהלשוניתלשוניותהלשוניותמורכבעלה מורכבמורכביםעלים מורכביםעלה מחולקעלים מחולקים מכבדמכבדמכבדיםהמכבדיםמנבגמנבגיםהמנבגהמנבגיםמנבגיעלים מנוציםעלה מנוצהעלים מנוציםמנוצה פעמייםמנוצים פעמייםמורכב-מנוצה מסורגיםעלים מסורגיםמעוצהמעוציםמעוצההמעוציםמעטפתמעטפותחפי-המעטפתהמעטפתמפורדמפורדיםמפרדתהמפרדתמפורץעלה מפורץמפורציםעלים מפורציםמצעיתהמצעיתמשונןמשוננתמשונניםנגדייםעלים נגדייםנדןנדן-העלהנדני-העליםניצן-רבייהניצני-רבייהניצני-הרבייה נצרהנצרנקביפרח נקביהפרח הנקביהפרחים הנקבייםאשוןאשוניםהאשוןהאשוניםסוכך מורכבמורכב (סוכך)סוככוןהסוככוןסוככוניםהסוככוניםסוככוני עוקץהעוקץעוקציםהעוקציםעוקצי עקץ עקציעלי-לואיעלי לואיעלי הלואיעלעלעלעליםהעלעליםעלעליהעלעלעפץהעפץעפציםהעפציםעפציעץהעץעציםהעציםעציעשבוניהעשבוניעשבונייםהעשבונייםפטוטרתהפטוטרתפטוטרותהפטוטרותפיוניתהפיוניתפיוניותהפיוניותפליט-תרבותפליטי-תרבותפליט תרבותפרח בלתי נכוןפרח לא נכוןפרחים לא נכוניםפרחים בלתי נכוניםפרודההפרודהפרודותהפרודותעטיףהעטיףעלי-העטיףעטיף פשוטהעטיף הפשוטעטיף מורכבעטיף כפולצבר מנבגיםצברי מנבגיםצברי המנבגיםצינור הפרחצנור הפרחצינור הכותרתצנור הכותרתציפההציפהציציתהציציתקרקפתהקרקפתקרקפותהקרקפותחד-שנתיחד-שנתייםרב-שנתירב-שנתייםרותמירותמיים רתמי רתמייםרעוףהרעוףרעופיםהרעופיםשושנת-עליםשושנת-העליםשושנות-העליםשושנתשזרההשזרהשזרותהשזרותשדרהשידרהשידרתשחלהשחלותהשחלההשחלותשחלה עליתשחלה עיליתהשחלה העליתהשחלה העיליתשחלה תחתיתהשחלה התחתיתשיבוליתשיבוליותהשיבוליתהשיבוליות שבלית שבליות השיבלית השבליותשיבולתהשיבולתשיבוליםהשיבוליםשיחהשיחשיחיםהשיחיםשיחיתלתניתלתנייםהתלתניהתלתנייםעלה-תלתניעלים-תלתנייםלבובהלבובדמוי-לבלבוביםדמויי-לבפשוטעלה פשוטפשוטיםעלים פשוטים תמיםעלה תמיםתמימיםעלים תמימיםתמימהשפה תמימהעלה-שחלהעלי-שחלהתרמילהתרמילתרמיליםהתרמיליםתרמילימאוצבעמאוצבעיםשסועהשסועשסועיםקריןסוף הקריןהקריןחפיםחפיהחפיםהחפהאבקיתהאבקיתאבקיותהאבקיותאצטרובלאצטרובליםהאצטרובלהאצטרובליםאשבולהאשבולביציתביציותהביציתהביציותבלוטבלוטיםהבלוטהבלוטיםבלוטיספלולהספלולבתהבתותהבתההבתותבתות-הספרבתות הספרכותרת גלגליתגלגליתגרגריםדורדוריםדורידרבןדורבןהדרבןהדורבןהפריהההפריההפרייהההפרייהזרעוןזרעוניםהזרעוןהזרעוניםטפילטפיליםטפיליהטפילהטפיליםחורשחורשיםהחורשהחורשיםחורשייערהיעריערותהיערותאנדוספרםהאנדוספרםחד-שפתניחד שפתניחד-שפתנייםחד שפתנייםיער-פארקכוסיתהכוסיתכפתורכפתוריםכפתוריפסיגפסיגיםהפסיגהפסיגיםפסיגיצופןהצופןצופניםצופניהצופניםשערה בלוטיתשערות בלוטיותהשערות הבלוטיותכרקוציכרקוצייםהכרקוציהכרקוצייםטרגקנתיהטרגקנתיטרגקנתייםהטרגקנתייםאגוזיתאגוזיותהאגוזיתהאגוזיותלאגוזיתלאגוזיותדו-זרעוןיובנילייםיובניליםגבעול רותמיכבוןכבונהכבוניםכָּבוּן"כבונה""כבון"
כריך נמוך הוא עשב רב-שנתי, כשמו-כן הוא, צנוע, קטן ונמוך. גובהו 35-10 ס"מ והוא בעל קנה שורש זוחל עבה, המאפשר לצמח לצמוח בצברים צפופים. נדני העלים צינוריים. טרפי העלים שטוחים, על-פי רוב קשתיים, קשיחים למדי, רוחבם כ-2 מ"מ, מצטררים, בעלי קרין לאורכם, נגללים לאחור עם התבגרותם. העלים המזדקנים ואלה מהעונה הקודמת, אפרפרים-חומים, בולטים גם בעונת הפריחה על רקע העלווה הירוקה הטריה. הגבעולים זקופים או נטויים, בני שלשה מקצועות, קרחים וחלקים, רבים מהם קצרים מן העלים והם נושאים בראשם את התפרחות.
כריך נמוך הוא צמח חד-ביתי שלו שיבוליות חד-מיניות. בראש גבעול התפרחת נישאת שיבולית זכרית מחודדת יחידה, המכילה מספר רב של פרחים תלת-אבקניים ומתחתיה יושבות, חסרות עוקצים, 3-1 שיבוליות נקביות קצרות, המכילות 5-2 פרחים עלייניים. לעתים קרובות, בנוסף לשיבוליות היושבות בראשי הגבעולים, יוצאות מבסיס הצמח שיבוליות עלייניות ארוכות עוקץ. הגלומות מחודדות, צהבהבות, בעלות קרין ירוק ושוליהן קרומיים. הפרחים העליניים בעלי 3 צלקות מוארכות, הבולטות מחוץ לגלומות ושחלה הנתונה בתוך שקיק ביצני, המסתיים במקור קצר, התופח עם הבשלתו ובו זרע יחיד. החפה שבבסיס השיבולית התחתונה דמוי-עלה, לעתים ארוך מהתפרחת ולעתים קצר ממנה.
כריך נמוך פורח בסוף החורף ובתחילת האביב. הוא מין נדיר בישראל, המצוי בסכנת הכחדה (צמח אדום). הוא גדל רק בהרי יהודה, באזור מבשרת ירושלים, בהר הטייסים ובקסטל – במקטע אחד ששטחו כ-10 קמ"ר. באזור גידולו קיימים עשרות פרטים יציבים בלבד. הסיבה לצמידות הרבה של האתרים בהם גדל המין והעובדה כי לא התפשט לאזורים אחרים אינה מובנת. הספר האדום של הצמחים בסכנת הכחדה בישראל (בעריכת אבי שמידע וגדי פולק ובהוצאת רשות הטבע והגנים) קובע כי כריך נמוך הוא אחד הצמחים הנדירים והמאויימים ביותר בישראל.
כריך נמוך הוא אחד ממיני הכריך הבודדים בישראל שאינו גדל סמוך למקווי מים (כך גם כריך הערבות וכריך אפרפר). הוא גדל בבתות של קרקע גירנית, לרוב בחברת סירה קוצנית. תפוצתו העולמית משתרעת באגן הים התיכון, מערב אסיה, אירופה וצפון אפריקה ומשם התפשט לצפון אמריקה וניו-זילנד.
שם הסוג המדעי ,Carex, פירושו בלטינית "חותך", על שם העלים בעלי השוליים החדים של מינים שונים בסוג, אך המילה Carex משמשת בלטינית עתיקה בעיקר לשמו של הצמח כריך. השם העברי הוא וריאציה פונטית על השם הלטיני. שם המין המדעי, hallerana,  הוא  לכבודו  של  המדען  השוויצרי  בן  המאה  ה-18, אלברכט פון האלר (Albrecht von Haller),  רופא  וחוקר  טבע,  מהראשונים שהקימו אוספי צמחים (עשביות) ואשר תרם רבות לטקסונומיה של צמחים, מאמץ אשר נשכח עם השנים, לאחר שבן דורו, לינאוס (Linnaeus), ייסד את הטקסונומיה הדו-שמית (סוג ומין), שלא היתה מקובלת על האלר.
צמחי הכריך הם מהמגוונים שבמיני הצמחים בעולם והינם בעלי חשיבות אקולוגית רבה, משום שהם מהווים מזון עיקרי לאוכלי עשב שונים. בסוג כריך יותר מ-2,000 מינים. בישראל נאספו 12 מינים, כמחציתם נדירים.
מיני הכריך בישראל אינם מוכרים ונפוצים כמו באירופה ובאמריקה, שם הם מהווים מרכיב חשוב בנופים שונים, בעיקר באזורים לחים.

כתב דרור מלמד

עודכן