צמח נדיר הגדל בבתי גידול סלעיים בהר הנגב.

לא עודכן