גדל בחברת לענת המדבר צמח נדיר הגדל בחרמון בגלעד באדום ובמואב

עודכן