הפרי דמוי ביצה ארכו 7-5 מ"מ, מאופיין בצלעות בולטות.

עודכן